Vastavalt Avaliku teabe seadusele peab kohalik omavalitsus veebis avalikustama oma dokumendiregistri. Pärnu Linnavolikogu ja Linnavalitsuse dokumendiregistrisse kantakse linnavalitsuses ja volikogus saadud või loodud dokumendid.

Dokumendiregistri avalikus vaates ei võimaldata juurdepääsu isikuandmeid või ärisaladust sisaldavatele dokumentidele. Juurdepääsupiiranguga dokumentidele on lisatud viide juurdepääsupiirangule ning nendele saab juurdepääsu taotleda täites selleks eraldi teabenõude vormi. Dokumentide sisu kohta täpsustava informatsiooni saamiseks esitage teabenõue.

Dokumendiregister
Dokumendiregistri kasutusjuhend
Isikuandmete kaitse


Dokumendiregistri otselingid:
Linnavolikogu määrused
Linnavolikogu otsused
Linnavolikogu menetluses olevad eelnõud
Linnavolikogu istungite päevakorrad
Linnavolikogu istungite protokollid

Linnavalitsuse määrused
Linnavalitsuse korraldused
Linnavalitsuse istungite, komisjonide ja nõupidamiste protokollid