Avalduste, taotluste vormid

Arvutis täitmiseks laadige vorm alla ja salvestage, allkirjastage digitaalselt ning saatke e-postiga. Vormi võite ka välja printida, täita käsitsi, allkirjastada ning saata postiga või tuua linnavalitsuse infolauda. Väljaprinditud ja allkirjastatud dokumente palume skännituna mitte esitada. Edastama peab originaaldokumendi. 

Täidetud ja (digi)allkirjastatud vormid palume saata Pärnu Linnavalitsusele või tuua linnavalitsuse infolauda.
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu või
- linnavalitsus[at]lv.parnu.ee

Avalike ürituste korraldamise taotlus

 

 

Kultuuriprojektide toetuse taotlus

 

 

Kultuuriprojektide toetuse kasutamise aruanne

PDF

RTF

 

Kultuurikeskuste tegevustoetuse taotlus

PDF 

RTF

 

Kultuurikeskuste tegevustoetuse kasutamise aruanne

PDF

RTF

 

Kultuuriühingute tegevustoetuse taotlus

PDF 

RTF

 

- Lisa 1. Andmed kollektiivi kohta

PDF 

RTF

 

- LIsa 2. Kollektiivi nimekiri 

PDF 

RTF

 

Kultuuriühingute tegevustoetuse aruanne

 

Loomestipendiumi taotlus      

Sporditegevuse toetuse taotlus

PDF

RTF 

 

Sporditegevuse toetuse kasutamise aruanne

PDF 

RTF

 

Spordiprojektide toetuse taotlus

PDF

RTF

 

Spordiprojektide toetuse kasutamise aruanne

PDF 

RTF