88306 Ahaste küla, Pärnu linn
Aruvälja Külakeskuses
446 0458
aruvalja[at]pkr.ee

Avatud:
E, T, K: 10.30-16.30
P: 10.30 -14.30

Direktor: Malle Kiis

» Aruvälja raamatukogu põhimäärus
» Raamatukogu ja avaliku internetipunkti kasutamise eeskiri

Aruvälja raamatukogu nõukogu 
Esimees:  Aili Elend
Liikmed: Ene Moppel, Silvi Tolmats 
Nõukogu on kinnitatatud Audru Vallavalitsuse 14. 09. 2017 korraldusega nr 264


Aruv2lja kylakeskus