- Kultuuripreemia “Aasta kultuuritegija” statuut

Kultuuripreemia „Aasta kultuuritegija" määratakse tunnustusena osavalla iseteguskollektiivile, ringijuhendajale või üksikesinejale, kelle töö, tegevus või saavutused on olnud tegevusaastal (1. maist 30. aprillini) heal märkimisväärsel tasemel ja leidnud ka maakondlikku või vabariiklikku tunnustust.

Preemia määramisel arvestatakse kandidaadi tegevust osavalla kultuurielu mitmekesistamisel, tema saavutusi maakonnas, vabariigis või välismaal. Igal aastal määratakse üks kultuuripreemia.

Ettepanekuid preemiakandidaatide kohta võivad esitada osavalla elanikud, osavallas tegutsevad omaalgatuslikud seltsid, mittetulundusühingud, koolid, kultuuriasutused jne.

Ettepanekuid kultuuripreemia määramiseks sai teha 20. maini 2018
Lisainfo: Jekaterina Põldots, 444 8242, jekaterina.poldots[at]parnu.ee


Aasta kultuuritegjad:
2003 Kaie Seger - tantsuõpetaja
2004 Anu Kurm - rahvatantsujuhendaja
2005 MTÜ Hellad Velled - Milvi Andrese raamatu "Näidendid" väljaandmine
2006 Audru Muuseum - näituste korraldamine
2008 Audru Jõelaevanduse Punt - CD plaadi "Kalad ja moos" väljaandmine
2009 Helle Kirsi - koolinäidendite lavastaja
2010 Irina Teesalu - erinevate kunstiliikide edendamine ja näituste korraldamine
2011 Helle Kirsi, Ülle Vares ja Krista Kingo - raamatu " Audru laste loomevakk" koostamine-toimetamine
2012 Kersti Põllu - kandlelaagrite korraldamise ja kandlemängu edendamise eest
2013 MTÜ Audru valla segakoor - 10 aastat valla kultuurielu edendamise eest
2014 Maie Kalbus - rahvakultuuri edendamise eest
2015 Helle Kirsi - kultuurielu edendamise ja koolinäidendite lavastamise eest
2016 Evi Vaher - folklooripärandi tutvustamise, hoidmise ja edasikandmise eest
2017 Rahvatantsurühm Tuuletallaja, rahvatantsu traditsiooni hoidmise ja arendamise eest
2018 Helgi Roots ja Sirje Suurevälja - "Eesti 100. Audru aastad“ raamatu koostajamise eest

Kultuuri- ja sporditeenistus

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8240
linnavalitsus[at]parnu.ee