Toetused

- Pärnu linna loomestipendiumite väljaandmise kord
- Loomestipendiumi taotlus

- Stipendiumi eesmärk on Pärnu linnas elavate või tegutsevate loovisikute tegevuse toetamine ja väärtustamine
- Stipendium määratakse konkreetsele isikule taotluses märgitud loometegevuse toetuseks
- Stipendiumi võivad taotleda kujutava või audiovisuaalse kunsti, lavakunsti, kirjanduse, muusika või arhitektuuri erialal tegutsejad

Taotluste esitamine
Taotlused tuleb esitada Pärnu linnavalitsusele 20. juuniks.

Täidetud ja (digi)allkirjastatud taotlus saata Pärnu linnavalitsusele aadressil:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu või
- linnavalitsus[at]lv.parnu.ee

Küsimused ja vastused

Eraldatud stipendiumid
3. juuli 2017

Lisainfo: haridus- ja kultuuriosakond - 444 8240, linnavalitsus[at]lv.parnu.ee või Ela Tomson - 444 8242, ela.tomson[at]lv.parnu.ee