Pane tähele!

Kultuuri- ja sporditoetuste taotluste vastuvõtt:
» Audru vabaühenduste toetus (projektitoetustele kuni 15.01.18, tegevustoetustele 01.02.18)
» 
Paikuse Kultuurirahastu kultuuri- ja spordiprojektide toetus
(kuni 15.02.18)
» 
Pärnu linna kultuuriprojektide toetus
 (kuni 01.02.18)

Kultuuriühingutele ning avatud kultuurikeskustele tegevustoetuse andmise kord
Kultuuriühingutele ning avatud kultuurikeskustele tegevustoetuse arvutamise juhend
Kultuuriühingule ja avatud kultuurikeskusele antava toetuse arvestuslikud määrad

- Kultuuriühingute tegevustoetuse taotlus .rtf ; .pdf
- - LIsa 1. Andmed kollektiivi kohta .rtf ; .pdf
- - LIsa 2. Kollektiivi nimekiri .rtf ; .pdf
- Kultuuriühingute tegevustoetuse aruanne

- Avatud kultuurikeskuste tegevustoetuse taotlus .rtf ; .pdf
- Avatud kultuurikeskuste tegevustoetuse aruanne .rtf ; .pdf

Kultuuriühingute tegevustoetus
Toetust antakse kollektiividele, mis tegutsevad rahvakultuuri (koorimuusika, puhkpillimuusika, rahvamuusika, rahvatants, folkloor, harrastusteater, harrastuskunst, käsitöö, jms) valdkonnas, mis on aktiivselt tegutsenud Pärnu linnas taotluse esitamise tähtajale eelnenud 12 kuu jooksul ning mille huvitegevus toimub vähemalt 9 kuul aastas 1 kord nädalas.

Pearaha antakse huvitegevuse korraldamiseks kollektiivile tegevuses osaleja kohta. Tegevuses osaleja elukohaks peab rahvastikuregistris olema märgitud Pärnu linn. Toetus koosneb pearahast, millele lisandub saavutustoetus. Toetust ei maksta kollektiivile, mis tegutseb õppeasutuse ringina.

Avatud kultuurikeskuste tegevustoetus
Toetust antakse juriidilistele isikutele, mis on avatud kultuuritöö põhimõttel tegutsenud Pärnu linnas vähemalt 1 aasta. Toetus on ette nähtud avatud kultuurikeskuse haldamisel või omandis oleva hoone ja ruumide majandamiskulude (küte, elekter, vesi, kanalisatsioon) osaliseks katmiseks, avalike teenuste pakkumise, keskuse töötajate personalikulude ning vahendite soetamise kulude osaliseks katmiseks ning avalikkuse teavitamiseks.

Taotluste esitamine ja aruandlus
- Taotlused järgmise aasta kohta tuleb esitada 5. oktoobriks. 
- Aruanne toetuse kasutamise kohta tuleb esitada toetuse saamise aastale järgneva aasta 1. veebruariks.

Täidetud ja (digi)allkirjastatud taotlus/aruanne palume saata Pärnu linnavalitsusele või tuua linnavalitsuse infolauda.
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu 
- linnavalitsus[at]parnu.ee

Eraldatud toetused
9. jaanuar 2017
11. jaanuar 2016Kultuuri- ja sporditeenistus

Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu 
444 8240
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kultuuritöö vanemspetsialist
Katrin Kukk
Suur-Sepa 16, kab 147
444 8240
katrin.kukk[at]parnu.ee