- Sporditegevuse toetamise kord
- Toetusetaotlus
- Toetuse kasutamise aruanne

» Toetust makstakse Paikuse osavallas tegutsevatele ja asuvatele spordiklubidele sporditegevuse korraldamiseks
» Toetust on spordiklubil õigustaotleda alates teisest tegevusaastast
» Toetus eraldatakse spordiklubile sihtotstarbeliselt ja määratakse üheks kalendriaastaks

Sporditegevuse toetused on:
 1) treenerite tasustamise toetus;
 2) spordiehitiste majandamistoetus;
 3) pearaha;
 4) spordiürituse korraldustoetus.

Toetuse taotlemine ja aruandlus
» Taotlus järgmise kalendriaasta kohta tuleb esitadaSpordikeskusele hiljemalt 1. oktoobriks.
» Aruande toetuse kasutamise koht peab toetuse saaja esitama Spordikeskusele hiljemalt toetuse saamise aastale järgneva aasta 15. jaanuariks 

Taotlus peab sisaldama järgmisi andmeid:
 1) taotleja andmed;
 2) taotletava summa jaotus toetuste liikide kaupa;
 3) taotletava toetuse suurus kokku;
 4) taotleja järgmise aasta eelarve;
 5) võistluste kalenderplaan;
 6) andmed treeningrühmade kohta;
 7) liikmete nimekiri;
 8) andmed õppetasudest ja liikmemaksudest.


Paikuse spordikeskus

Paide mnt 19, Paikuse
445 3392
info[at]paikusespordikeskus.ee

Kultuuri- ja sporditeenistus

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8240
linnavalitsus[at]parnu.ee