NB! Projektitoetuse taotlusi saab esitada kuni 15. oktoobrini 2018!

» Seni kehtinud vabaühenduste toetuse korra järgi saab taotleda käesoleva aasta projektitoetusi ning menetletakse juba esitatud toetusetaotlusi
» Tegevustoetusi saab taotleda vastavalt Pärnu linna kultuuriühingute ja avatud kultuurikeskuste tegevustoetuse andmise korrale
» Alates 2019. aastast saab projektitoetusi taotleda vastavalt Haridus-, noorsoo-, kultuuri- ja spordiprojektide toetuse andmise korrale

» Projektitoetuse taotlus
» Projektitoetuse eelarve .RTF ; .XLS
» Projektitoetuse kasutamise aruanne
» Tegevustoetuse kasutamise aruanne

Projektitoetuse taotlemiseks peavad olema täidetud järgmised tingimused:
» projektid, mille korraldamiseks toetust taotletakse, on kultuuri- või spordisündmused;
» korraldatavad sündmused on suunatud vallas elavatele, õppivatele või töötavatele inimestele või ka teistele, kui tegevus, millele toetust taotletakse, toimub valla haldusterritooriumil;
» korraldatavad sündmused on avalikud. Sündmuse toimumise ajast teavitatakse vähemalt 7 päeva enne selle toimumist valla ajalehes, valla kodulehel või kaupluste, postkontorite ja rahvamajade juures asuvatel teadete tahvlitel;
» taotleja rahaline omaosalus on vähemalt 10 % projektitoetuse maksumusest.


Toetuse taotlemine ja aruandlus
» Projektitoetuse taotlus ja projekti eelarve tuleb esitada 15. oktoobriks
» Aruanne tuleb esitada lepingus ettenähtud tähtajaks.

Täidetud ja (digi)allkirjastatud taotlus/aruanne palume saata Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn või
- linnavalitsus[at]parnu.ee

Eraldatud toetused
4. juuni 2018
9. aprill 2018
12. märts 2018


Kultuuri- ja sporditeenistus

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8240
linnavalitsus[at]parnu.ee