Avalduste, taotluste vormid

Arvutis täitmiseks laadige vorm alla ja salvestage, allkirjastage digitaalselt ning saatke e-postiga. Vormi võite ka välja printida, täita käsitsi, allkirjastada ning saata postiga või tuua linnavalitsuse infolauda. Väljaprinditud ja allkirjastatud dokumente palume skännituna mitte esitada. Edastama peab originaaldokumendi. 

Täidetud ja (digi)allkirjastatud vormid palume saata Pärnu Linnavalitsusele või tuua linnavalitsuse infolauda.
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu või
- linnavalitsus[at]lv.parnu.ee

Eriveoloa taotlus

eesti k

inglise k

 

Kaeveloa taotlus

PDF

 RTF

 

Kaevetööde tagatisraha arvestus

PDF 

RTF

 

Liikluskeelualasse sissesõidu taotlus

PDF

RTF

 

Taksoveo sõidukikaardi avaldus

 

 

Taksoveoloa avaldus

 

 

Taksoveo teenindajakaardi avaldus

 

   

Tasuta sõidu õiguse tõendi taotlus kahe- ja enamalapselise pere lastele õppeperioodiks

 RTF

 

Tasuta sõidu õiguse tõendi taotlus nelja- ja enamalapselise pere liikmetele

 RTF

 

Tasuta sõidu õiguse tõendi taotlus eestkoste all olevatele isikutele

 RTF

 

Teede ja tänavate sulgemise taotlus

PDF

 

 

Viivistasu otsuse vaie

PDF

RTF