Kaevetööde eeskiri
Kaevetööde taastamistööde tagatisraha suuruse arvestamise alused ja tagatisraha määrad

Kaeveloa taotlemine
Kaevetööde teostamiseks peab esitama hiljemalt 5 päeva enne kaevetöö algust majandusosakonnale kaeveloa taotluse
- kaeveloa taotlus .pdf ;  .rtf
- kaeveloa tagatisraha arvestuse vorm .pdf ;  .rtf

Kaeveloa taotlusele lisatakse:
1) tehnorajatise ehitusprojekt ja ehitusluba või omavalitsuse kirjalik nõusolek;
2) puude ja põõsaste istutamise või juurimise korral asendiplaan;
3) tee ehituse või rekonstrueerimise teeprojekt ja ehitusluba;
4) üldkasutataval alal kaevamise korral maksekorraldus tagatisraha tasumise kohta või krediidi- või finantsasutuse garantiikiri;
5) majandusosakonna spetsialisti poolt määratud vajalikud kooskõlastused;
6) tegevuslitsents, kui kaeveloa taotluses märgitud tööde tegemiseks on ette nähtud tegevuslitsents või majandustegevuseregistri registreering;
7) tehnorajatiste ja teede ehitamisel läbi võõra kinnisasja maaomaniku kirjalik nõusolek;
8) üldkasutataval alal kaevamise korral vähemalt 2 ülevaatlikku fotot paberkandjal või digitaalsel kandjal plaanitavast kaevekohast.

Kaeveloa väljastamise otsustab majandusosakond 5 tööpäeva jooksul arvates kaevaeloa taotleja poolt nõuetekohase taotluse esitamise päevast.

Täidetud ja (digi)allkirjastatud taotlus palume saata Pärnu Linnavalitsusele või tuua linnavalitsuse infolauda.
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn või
- linnavalitsus[at]parnu.ee

Teede peaspetsialist
Jaak Kanniste
Suur-Sepa 16, kab 227
444 8316
jaak.kanniste[at]lv.parnu.ee

Liikluse spetsialist
Toomas Tammela
Suur-Sepa 16, kab 227
444 8315
toomas.tammela[at]lv.parnu.ee