Parkimistasu soodusmäärad (kehtivad soodustuse õigusega nimetatud isikule väljastatud parkimisloa alusel):
1) 3 kuud - 32 eurot
Õigus nimetatud soodusmäärale on füüsilisel isikul mootorsõiduki parkimiseks, kui isik on liiklusregistrisse kantud sõiduki omanikuna või sõiduki vastutava kasutajana ja isiku elukoht on rahvastikuregistri andmetel Pärnu linn
2) 12 kuud - 4 eurot
Õigus nimetatud soodusmäärale on füüsilisel isikul ühe B-kategooria mootorsõiduki parkimiseks elukohajärgsel tänaval või sellele lähimal tänava osal, kui isik on liiklusregistrisse kantud sõiduki omanikuna või sõiduki vastutava kasutajana või kasutajana ja isiku elukoht on rahvastikuregistri andmetel avaliku tasulise parkimisala piires.

Parkimistasu maksmisest on vabastatud:
1) Liikumispuudega juht ja liikumispuudega või pimedat inimest teenindava mootorsõiduki juht.
2) Alarmsõiduki ja jälitussõiduki juht, kes on nimetatud Vabariigi Valitsuse 16.06.2011 määruse nr 77 „Alarm- ja jälitussõidukite loetelu, nende tähistamise ja liiklemise kord" §-s 1 ja 14.
3) M1 kategooria sõiduauto juht, mille veoajamit veab ainult ja alaliselt elektrimootor.
4) Nelja ja enama kuni 19 aastase lapse lapsevanem, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Pärnu linn ja kes on kantud liiklusregistrisse sõiduki omaniku või vastutava kasutajana või kasutajana.

Parkimistasu vabastust tõendab mootorsõiduki juhile väljastatud vastav parkimisluba.
Parkimistasu vabastust tõendav parkimisluba ja peab olema paigaldatud mootorsõiduki esiklaasile või armatuurlauale nii, et väljastpoolt mootorsõidukit oleks võimalik tuvastada dokumendi kehtivust. Liikumispuudega ja pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaart peab olema paigaldatud mootorsõiduki esi- või tagaklaasile

Pärnu Linnavalitsus võib otsustada tasuta parkimisloa andmise:
1) Pärnu linnas asuvate riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste ja hallatavate asutuste valduses olevate mootorsõidukite parkimiseks vastava asutuse asukohajärgsel või sellele lähima tänava osal;
2) muudel juhtudel lähtudes avalikest huvidest.