Arengukava aastani 2035 ja eelarvestrateegia aastateks 2019-2023
Pärnu Linnavalitsus kiitis heaks ning suunas avalikustamisele „Pärnu linna arengukava aastani 2035“ ning "Pärnu linna eelarvestrateegia aastateks 2019-2023"

Avalik väljapanek toimus ja ettepanekuid sai esitada 14. augustini, avalik arutelu toimus 15. augustil 2018.
» Arengukava (.pdf)
» Eelarvestrateegia (.pdf)

Vaata lisaks: Pärnu arengukava muutmiseks tehti üle 45 ettepaneku

Lisainfo:
» arengukava - linnaarengu peaspetsialist Merle Mägi, 444 8362, merle.magi[at]parnu.ee
» eelarvestrateegia - finantsjuht-teenistuse juhataja, Eve Vihmaru,  444 8282, eve.vihmaru[at]parnu.ee