Arengukava ja eelarvestrateegia väljapanek ja arutelu
Pärnu Linnavolikogu kiitis heaks „Pärnu linna arengukava aastani 2025“ parandatud ja täiendatud versiooni ning "Pärnu linna eelarvestrateegia aastateks 2018-2022"

Pärnu linna arengukava aastani 2025 muudatused
Pärnu linna eelarvestrateegia aastateks 2018-2022

Arengukava ja eelarvestrateegia avalik väljapanek toimub 26. juunist kuni 14. augustini 2017 
Pärnu linna veebilehel ning linnavalitsuse I korrusel asuvas planeeringute saalis (ruum nr 103)

Täiendus- ja parandusettepanekuid saab esitada kuni 14. augusti kella 17.00-ni 
Pärnu Linnavalitsusele aadressil Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu või e-postile linnavalitsus[at]lv.parnu.ee

Avalik arutelu toimub 16. augustil 2017 kell 16.00 
Pärnu Keskraamatukogus (Akadeemia 3)