- linnavalitsuse ja selle struktuuriüksuste ning Pärnu Linnavolikogu asjaajamise ja arhiivitöö korraldamine;
- linnavalitsuse ja linnavolikogu istungite ettevalmistamine;
- linnavalitsuse ja linnavolikogu õigusaktide avaldamine ja avalikustamine;
- linnavalitsuse ja selle struktuuriüksuste haldusküsimuste lahendamine;
- linnavalitsuse ja selle struktuuriüksuse ning linnavolikogu juriidiline nõustamine, linnavalitsuse ja linnavolikogu õigusaktide ning lepingute seadustele vastavuse tagamine.
- linnavalitsuse kui ametiasutuse personalitöö korraldamine;
- rahvastikuregistri pidamine Pärnu linnas;
- linnavalitsuse kui ametiasutuse ühtse arvutivõrgu ja infosüsteemi väljaarendamine ja haldamine;
- teiste seadustest tulenevate ülesannete täitmine.


Sotsiaalteenuse tellimise hanked

Pärnu linnavalitsus korraldab lihtsustatud korras sotsiaalteenuste tellimise hanked. Pakkumused esitada vastavalt allolevates hankedokumentides sisalduvatele tingimustele. 

Pakkumused esitada hiljemalt 20. novembril 2017 kell 12.00
» Puuetega laste transport erikoolidesse
» Noortele psühholoogilise nõustamise teenuse osutamine Pärnu linnas

Pakkumused esitada hiljemalt 8. detsembril 2017 kell 12.00
» Lastele päevakeskuse teenuse tellimine Pärnu linnas
» Lastele ööpäevase turvakoduteenuse osutamine Pärnu linnas

Pakkumused saata digiallkirjastatult e-postile sotsiaal[at]lv.parnu.ee
Lisainfo: sotsiaalosakonna lastekaitseteenistuse juhataja, 444 8124, lastekaitse[at]lv.parnu.ee


Pakkumused esitada hiljemalt 5. detsembril 2017 kell 11.00
» Viipekeele tõlketeenuse tellimine
» Tugiisikuteenuse tellimine

Pakkumused saata digiallkirjastatult e-postile sotsiaal[at]lv.parnu.ee
Lisainfo: sotsiaalosakonna puuetega inimeste hoolekande peaspetsialist, 444 8129, viktooria.hrabrova[at]lv.parnu.ee

Linnakantselei

Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu 
444 8220 
kantselei[at]lv.parnu.ee
ülesanded

Riigihanke peaspetsialist
Eve Kukk
Suur-Sepa 16, kab 201
444 8312
eve.kukk[at]lv.parnu.ee