Projektid

Projektides osalemise kord

„Projekti" all mõistetakse tegevuste kogumit konkreetsete tulemuste saavutamiseks, mille realiseerimine on seotud tähtajalise ja rahalise piiranguga ning mille kulud kaetakse osaliselt või täielikult linnaeelarvevälistest vahenditest ning mille üheks partneriks on Pärnu linn või linnaasutus. 

Projektidele kaasrahastuse taotlemiseks on siseriiklikud programmid, Euroopa Liidu (EL) struktuurifondide ja ühtekuuluvusfondi vahendid ning teised välisfondid. EL regionaalpoliitika eesmärgiks on tasakaalustada ja ühtlustada liikmesriikide arengut ning tõsta seeläbi Euroopa Liidu kui tervikliku majanduspiirkonna konkurentsivõimet maailmaturul. EL regionaalpoliitika elluviimiseks jagatakse liikmesriikidele struktuuritoetust, mida pakuvad erinevad fondid. Euroopa Regionaalarengu Fond ja Euroopa Sotsiaalfond on struktuurifondid, neile lisandub Ühtekuuluvusfond.

Struktuuritoetuste jagamine toimub EL seitsmeaastaste eelarveperioodide kaupa. Käesolev periood hõlmab aastaid 2014-2020, mil Eesti saab struktuuri- ja investeerimisfondidest toetust 4,4 miljardit eurot.


ehk Pärnu linnas asuvate rannaniitude taastamine ning integreerimine linnakeskkonda

Projekti nimi: Restoration and public access of urban coastal meadow complex in Parnu town, URBANCOWS
Projekti kood: LIFE10 NAT/EE/107

Projekti rahastamine: Euroopa Liidu LIFE+ rahastamisvahend
Toetussumma: 853 809 EUR
Pärnu linna kaasfinantseering: 63 911 EUR
Projekti kogumaksumus: 1 138 413 EUR

Projekti koordineeriv abisaaja: Keskkonnaamet
Projekti seotud abisaajad: Tartu Ülikool Pärnu Kolledž, Pärnu Linnavalitsus
Projektijuht : Bert Holm
Projekti elluviimise aeg: 01.01.2012-31.12.2016
Projekti eesmärk: 375 ha suurusel Pärnu rannaniidu looduskaitsealal on umbes 250 ha kasutuseta, roostunud ja hooldust vajavaid poollooduslikke kooslusi, enamasti rannaniite. Projekti eesmärk on Pärnu rannaniidu looduskaitseala rannaniitude, rannikulõugaste ja erinevate kaitsealuste liikide elupaikade taastamine, niidu puhastamine roost, lõugaste puhastamine sinna kogunenud setetest, rannaniidu loodusliku veerežiimi taastamine ja kaitsealuste liikide elutingimuste parandamine.

Projekti veebileht

Lisainformatsioon:
Bert Holm
projekti koordinaator, Keskkonnaameti spetsialist-projektijuht
5301 0834, 521 8410
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Karjataja Georg Artma (karjatab Pärnu Mai-Raeküla rannaniidul) - 504 1248
Karjataja Aivar Pukk (karjatab Vana-Pärnu rannaniidul) - 509 9409
Pärnu linnavalitsuse linnaaednik - 444 8306


Natura 2000 - Europe's nature for you
This site is part of the European Natura 2000 Network. It has been designated because it hosts some of Europe's most threatened species and habitats. All 27 countries of the EU are working together through the Natura 2000 network to safeguard Europe's rich and diverse natural heritage for the benefit of all.

linnalehmad

Arenguteenistus

Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu
444 8330
areng[at]parnu.ee

Kontaktid

Arenguprojektide koordinaator
Sirje Allmaa
Suur-Sepa 16, kab 403
444 8357
sirje.allmaa[at]parnu.ee