Pärnu linn müüb enampakkumisel
Pärnus Kuninga tn 28 asuva hoonestatud kinnistu (registriosa nr 2505905)

- sihtotstarve: ärimaa
- pindala: 381 m2
- enampakkumise alghind: 195 000 (ükssada üheksakümmend viis tuhat) eurot
- tagatisraha: 19 500 (üheksateist tuhat viissada) eurot

Müügitingimused:
Pärnu Linnavolikogu 31.08.2006 otsus nr 84
- Pärnu Linnavalitsuse 13.03.2017 korraldus nr 138
- Pärnu Linnavalitsuse 02.05.2017 korraldus nr 215

Pakkumiste esitamine
Pakkumised tuleb esitada hiljemalt 4. juulil 2017 kell 13.00 
Pärnu Linnavalitsuse infolauda Suur-Sepa tn 16, 80098 Pärnu

- Pakkumised esitada kirjalikult kinnises ümbrikus. Ümbrikule tuleb märgusõnana „KUNINGA 28“ ja märge "Ümbriku avab linnavara komisjon 04.07.2017”.
- Pakkumiste esitajad võivad soovi korral viibida pakkumiste avamise juures.  Pakkumiste avamist alustatakse peale pakkumiste esitamise tähtaja möödumist Suur-Sepa tn 16, II korruse ruumis nr 207. 
- Pakkumine ja sellele lisatud dokumendid peavad olema esitatud eesti keeles, pakkumishind eurodes. Ühised pakkumised ei ole lubatud.

Pakkumine peab sisaldama:
1. andmeid pakkuja kohta (füüsilise isiku puhul pakkuja nimi, isikukood, elukoht, kontakttelefon, e-posti aadress, panga arvelduskonto number, koopia isikut tõendavast dokumendist; juriidilise isiku puhul isiku nimi, registrikood, asukoht, postiaadress, kontakttelefon, e-posti aadress, panga arvelduskonto number);
2. sõnadega ja numbritega kirjutatud pakkumishinda, juhul, kui nimetatud summad ei lähe kokku, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa;
3. kinnitust, et pakkuja on teadlik vara seisukorrast;
4. pakkumise tegemise kuupäeva ning pakkumise esitaja allkirja.

Koos pakkumisega tuleb lisada ümbrikusse:
1. dokument tagatisraha tasumise kohta.
- tagatisraha peab olema laekunud enne enampakkumise algust Pärnu Linnavalitsuse kontole IBAN: EE701010220041193018 SEB Pangas või EE712200221010612416 Swedbankis.
- tagatisraha, mis on tasutud isiku poolt, kellega sõlmitakse müügileping, loetakse lepingujärgse makse osaks.
- tagatisraha ei tagastata, kui kõrgema pakkumise teinud pakkuja ei sõlmi müügilepingut majandusosakonna poolt teatatud ajal ja kohas.
2. juriidilistel isikutel ka põhikirja kohase pädeva organi otsus enampakkumisel osalemiseks ja objekti ostmiseks ning vajadusel volikiri pakkumisele allakirjutanud isikule volituste andmiseks.

- Pakkumise esitamisega annab pakkuja nõusoleku müüdava vara ostmiseks käesolevas kuulutuses nimetatud tingimustel.
- Enampakkumise võitja on kohustatud tasuma ostuhinna ja sõlmima müügilepingu majandusosakonna saadetud teates märgitud ajal ja kohas.
- Müügilepingu ja asjaõiguslepingu sõlmimisega seotud notaritasu ja riigilõivu tasub ostja.

Enampakkumine viiakse läbi Pärnu Linnavolikogu 28. juuni 2001 määrusega nr 22 kinnitatud Linnavara valitsemise korraalusel.

Müügiobjekti tutvustava infoga, müügiobjekti koormavate lepingutega, müügiobjektiga tutvumise võimalustega ning enampakkumise läbiviimise ja ostuhinna tasumise tingimustega ning enampakkumise võitja poolt müügilepingu mittesõlmimisel kaasnevate kohustustega saab tutvuda Pärnu linnavalitsuse majandusosakonnas Suur-Sepa 16 (kab 215). Info tööpäevadel: 444 8310, 524 8935, linnavara[at]lv.parnu.ee


Müügiobjekti kirjeldus
Kinnistu on hoonestatud. Seal paikneb kolmekorruseline ärihoone. Ehitisregistri andmetel on ehitisalune pind 339 m2, hoone suletud netopind 685,2 m2 ja maht 3217 m3. Kuid viimane mõõdistusprojekt annab hoone pinnaks 615,6 m2.

Kinnistul paiknev hoone on arhitektuurimälestis (mälestise reg nr 16686).

Hoone ehitati aastatel 1696-1700 elamuks, aastatel 1762-1939 asus hoones J. Jacke kaubakontor. Hoone omab Pärnu ajaloo seisukohalt suurt arhitektuurilist ja ajaloolist väärtust.
Hoone konstruktsioonid:
- vundament - maakivi;
- välisseinad - telliskivi, väljast krohvitud ja värvitud;
- vahelaed - monoliitne raudbetoon;
- katusekattematerjal - kivi
- aknad - puitraamidel
 -välisuksed - puit.

Hoone kommunikatsioonid:
- vesi - linna trass;
- kanalisatsioon - linna trass;
- küte - elektriküte;
- elekter - 220V/380V.

Hoone I korruse ruumid on koormatud tähtajatu vara tasuta kasutusse andmisega lepinguga ning keldriruumid üürilepinguga kuni 19. maini 2018. Lepingutega saab tutvuda linnavalitsuses.

Kuninga 28 hoone plaan ja eplikatsioon
Kuninga 28 kasutusluba
Kuninga 28 kinnismälestise kaitsekohustuse teatis
Kuninga 28 kinnistu plaan
Kuninga 28 servituudi seadmine
Kuninga 28 KRV

Asukoht
Kinnistu asub Pärnu südalinnas, aktiivses äritsoonis. Kuninga, Pühavaimu, Nikolai ja Rüütli tänavate vahelises kvartalis. Linna ajalooliselt väljakujunenud peatänav (Rüütli tänav) asub ca 30 meetri kaugusel. Ümbruskonna infrastruktuur on välja arendatud. Juurdepääsu teed on heas seisukorras.

Vastavalt Pärnu Linnavalitsuse 09.04.2007 korraldusele nr 241 seatakse enne müügilepingu sõlmimist teeservituudid kinnisasjadele Pühavaimu tn 15, Kuninga tn 26 ja Kuninga tn 28.

Kinnistu asub Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitsealal (mälestise registri number 27007).
Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitseala kaart
Kinnistu andmed Maaregistris

Maa-ameti kaardiserver
kuninga28kaart

Linnavara peaspetsialist
Kadri Tekko
Suur-Sepa 16, kab 215
444 8310; 524 8935
kadri.tekko[at]lv.parnu.ee
linnavara[at]lv.parnu.ee

Pärnu Linnavalitsuse arvelduskontod:
IBAN: EE701010220041193018 (SEB Pank)
IBAN: EE712200221010612416 (Swedbank)

Kuninga 28 1
Kuninga 28 2