Pärnu linn annab kirjalikul enampakkumisel kasutusse kinnisasja:

Hommiku 2A (kinnistu nr 2274205) osa üldpinnaga 1650 m2 ja Ringi tänav T1 osa üldpinnaga 280 m2 (katastritunnus 62510:127:0029)
- alghind: kasutustasu 6 000 eurot aastas (ilma käibemaksuta)
- kasutuslepingu tähtaeg: 3 aastat;
- kasutusotstarve: laatade ja turukaubanduse ning spordi- ja kultuuriürituste korraldamine
- tagatisraha: 500 eurot

Kasutusse andmise tingimused
- Pärnu linnavalitsuse majandusosakonna 09.05.2017 otsus nr 554
- asendiplaan
-
 kasutuslepingu projekt

Pakkumised tuleb esitada hiljemalt 30. mail 2017 kell 13.00
Pärnu Linnavalitsuse infolauda Suur-Sepa tn 16, 80098 Pärnu. Pakkumised avatakse pärast pakkumiste esitamise tähtaja möödumist algaval linnavara komisjoni töökoosolekul.

Pakkumine peab sisaldama:
1. andmeid pakkuja kohta (füüsilise isiku puhul pakkuja nimi, isikukood, elukoht, kontakttelefon, e-posti aadress, panga arvelduskonto number, koopia isikut tõendavast dokumendist; juriidilise isiku puhul isiku nimi, registrikood, asukoht, postiaadress, kontakttelefon, e-posti aadress, panga arvelduskonto number);
2. pakutavat kasutustasu sõnade ja numbritega, juhul, kui nimetatud summad ei lähe kokku, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa;
3. kinnitust, et pakkuja on nõus kasutusse andmise tingimusega ja teadlik vara seisukorrast;
4. pakkumise tegemise kuupäeva ja pakkumise esitaja allkirja.

Koos pakkumisega tuleb lisada ümbrikusse dokument tagatisraha tasumise kohta.
- Tagatisraha peab olema laekunud enne enampakkumise algust Pärnu Linnavalitsuse kontole IBAN:  EE631010220041191010 SEB Pangas.
- Tagatisraha, mis on tasutud isiku poolt, kellega sõlmitakse kasutusleping, loetakse lepingujärgse tasu osaks, teistele osalejatele tagatisraha tagastatakse. 
- Tagatisraha ei tagastata parima pakkumise teinud pakkujale, kui parima pakkumise teinud pakkuja ei sõlmi  kasutuslepingut majandusosakonna poolt teatatud ajaks

Pakkumised esitada kirjalikult kinnises ümbrikus. Ümbrikule tuleb märgusõnadena kirjutada „MARTENSI VÄLJAK“ ja märge “ümbriku avab linnavarakomisjon 30.05.2017”

- Pakkuja peab olema täitnud oma kohustused riiklike ja kohalike maksude osas ning ei tohi omada võlaõiguslikest lepingutest tulenevaid võlgnevusi (s.h ajatatud  võlgnevusi) Pärnu linna ees.
- Enampakkumine viiakse läbi Pärnu Linnavolikogu 28. juuni 2001 määrusega nr 22 kinnitatud Linnavara valitsemise korra alusel.

Pakkumise tingimustega, kasutusse antava maa-ala tutvustava infoga, sõlmitava kasutuslepinguga ning parima pakkuja poolt kasutuslepingu mittesõlmimisel kaasnevate kohustustega saab tutvuda Pärnu linnavalitsuse majandusosakonnas (kabinet 215). 

Informatsioon tööpäevadel telefonidel 444 8310, 524 8935 või e-postil linnavara[at]lv.parnu.ee

Majandusosakond

Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu
444 8300
faks 444 8301
majandus[at]lv.parnu.ee

Infotelefon 15505 (lisainfo)
15505[at]lv.parnu.ee

Linnavara peaspetsialist
Kadri Tekko
Suur-Sepa 16, kab 215
444 8310; 524 8935
kadri.tekko[at]lv.parnu.ee
linnavara[at]lv.parnu.ee

Pärnu Linnavalitsuse arvelduskontod:
IBAN: EE701010220041193018 (SEB Pank)
IBAN: EE712200221010612416 (Swedbank)