uus p2rnu Tõstamaa Audru Pärnu Paikuse Omavalitsus Pärnu linn
1. novembril 2017 ühinesid Audru vald, Paikuse vald, Pärnu linn ja Tõstamaa vald ning moodustus uus omavalitsusüksus Pärnu linn

Omavalitsusse kuuluvad Pärnu linn, Audru ja Tõstamaa alevik, Paikuse ja Lavassare alev ning 49 küla.

Üleminekuperiood

Ühinemisele järgneb üleminekuperiood, mil hakatakse välja kujundama uut valitsemis- ja haldamiskorraldust. Muudatused viiakse sisse aegamööda. 

nool2 2017. aasta lõpuni jäävad senised vallavalitsused edasi tegutsema ning toiminguid teha, abi ja nõu küsida saab harjumuspärastest kohtadest
nool2 Üleminekuperioodil jäävad alles ka senised omavalitsuste veebilehed, info muutub ja koondub jooksvalt
nool2 Vaata lähemalt...

1. Pärnu haridusteenuste haldamise infosüsteemi ARNO asutamine ja põhimääruse kinnitamine
2. Tervist edendava projekti toetamine (MTÜ H. Hahni Selts)
3. Pärnu Sotsiaalkeskuse hoolekogu kinnitamine
4. Volituste andmine
5. Riigihanke „Pärnu Vanalinna Põhikooli mööbli ja seadmete ostmine ning paigaldamine“ pakkujate kvalifitseerimine, pakkumuste vastavaks tunnistamine, pakkumuste tagasilükkamine ja pakkumuste edukaks tunnistamine
6. Tähe tn 10 ehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine, maa ostueesõigusega erastamine
7. Tee ehitusloa väljastamine (Viire, Tiiru tn)
8. Tee ehitusloa väljastamine (Nurmenuku tn)
9. Kinnistute valdusesse andmine
10. A. H. Tammsaare pst 22 hoonete koha-aadresside määramine
11. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks seoses projektiga „Pärnu noored vanemad tööturule ja kooli”
12. Aia tn 2 // Pargi tn 1 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
13. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine (Vana-Sauga 33)

Ülevaade istungist