uus p2rnu Tõstamaa Audru Pärnu Paikuse Omavalitsus Pärnu linn
1. novembril 2017 ühinesid Audru vald, Paikuse vald, Pärnu linn ja Tõstamaa vald ning moodustus uus omavalitsusüksus Pärnu linn

Omavalitsusse kuuluvad Pärnu linn, Audru ja Tõstamaa alevik, Paikuse ja Lavassare alev ning 49 küla.

Üleminekuperiood

Ühinemisele järgneb üleminekuperiood, mil hakatakse välja kujundama uut valitsemis- ja haldamiskorraldust. Muudatused viiakse sisse aegamööda. 

nool2 2017. aasta lõpuni jäävad senised vallavalitsused edasi tegutsema ning toiminguid teha, abi ja nõu küsida saab harjumuspärastest kohtadest
nool2 Üleminekuperioodil jäävad alles ka senised omavalitsuste veebilehed, info muutub ja koondub jooksvalt
nool2 Vaata lähemalt...

1. Raha eraldamine reservfondist
2. Tasumäärad Pärnu linna munitsipaallasteaedade ruumide ja mänguväljaku kasutusse andmisel
3. Riigihanke korraldamine (väikebussid)
4. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks
5. Kampaania "Värvid Linna!" välja kuulutamine
6. Ehituslubade väljastamine A.H.Tammsaare pst 22 korterelamud
7. Tee ehitusloa väljastamine Kibuvitsa tänav
8. Koha-aadresside muutmine
9. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine ning nõusolek maa riigi omandisse jätmiseks
10. Katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
11. Kinnistute valdusesse andmine
12. Ranna pst 4 ja Kuuse tn 6 kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine
13. Pärnu Linnavolikogu 18. septembri 2008 otsusega nr 60 kehtestatud AS Maseko territooriumi detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Suur-Jõe tn 58 kinnistu osas
14. Junga, Madruse, Pootsmani, Tüürimehe ja Suur-Jõe tänavate piirkonna (endise Maseko territooriumi) detailplaneering
15. Pärnu Linnavolikogu otsus "Pärnu Linnavolikogu 18. mai 2017 otsuse nr 32 „Loa andmine Pärnu linnapiirkonna jätkusuutliku arengu tegevuskavas kinnitatud projektide varaliste kohustuste võtmiseks“ muutmine
16. Pärnu Linnavolikogu 20.02.2014 määruse nr 5 „Pärnu Mai Kooli põhimäärus“ muutmine

Ülevaade istungist