uus p2rnu Tõstamaa Audru Pärnu Paikuse Omavalitsus Pärnu linn1. novembril 2017 ühinesid Audru vald, Paikuse vald, Pärnu linn ja Tõstamaa vald ning moodustus uus omavalitsusüksus Pärnu linn

Omavalitsusse kuuluvad Pärnu linn, Audru ja Tõstamaa alevik, Paikuse ja Lavassare alev ning 49 küla

nool2  Vaata lähemalt...

Üleminekuperiood

Ühinemisele järgneb üleminekuperiood, mil hakatakse välja kujundama uut valitsemis- ja haldamiskorraldust. Muudatused viiakse sisse aegamööda. 

nool2 2017. aasta lõpuni jäävad senised vallavalitsused edasi tegutsema ning toiminguid teha, abi ja nõu küsida saab harjumuspärastest kohtadest
nool2 Üleminekuperioodil jäävad alles ka senised omavalitsuste veebilehed, info muutub ja koondub jooksvalt

1. Nõusolek avalike ürituste korraldamiseks
2. Pärnu Linnavalitsuse korralduste muutmine
3. Pärnu Linnavalitsuse 9. detsembri 2013 korralduse nr 520 „Huvikoolide hoolekogude koosseisude kinnitamine“ muutmine
4. Raha eraldamine reservfondist
5. Riigihanke korraldamine (Pikk tn)
6. Eluruumide üürile andmine
7. Tasuta parkimislubade andmine - Pärnu Lasteküla
8. Tasuta parkimislubade andmine - Kihnu Vallavalitsus
9. Ehitusloa väljastamine Vana-Sauga 40 ajutine laohoone
10. Vaide läbivaatamise tähtaja pikendamine - Jõe tn 4
11. Koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine
12. Kinnistute valdusesse andmine
13. Vesiroosi tn 1 kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine ja koha-aadressi andmine
14. Sambla tn 44 kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine ja koha-aadressi andmine
15. Rääma tn 94 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
16. Hõbe tn 4 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Ülevaade istungist