uus p2rnu Tõstamaa Audru Pärnu Paikuse Omavalitsus Pärnu linn1. novembril 2017 ühinesid Audru vald, Paikuse vald, Pärnu linn ja Tõstamaa vald ning moodustus uus omavalitsusüksus Pärnu linn

Omavalitsusse kuuluvad Pärnu linn, Audru ja Tõstamaa alevik, Paikuse ja Lavassare alev ning 49 küla

nool2  Vaata lähemalt...

Üleminekuperiood

Ühinemisele järgneb üleminekuperiood, mil hakatakse välja kujundama uut valitsemis- ja haldamiskorraldust. Muudatused viiakse sisse aegamööda. 

nool2 2017. aasta lõpuni jäävad senised vallavalitsused edasi tegutsema ning toiminguid teha, abi ja nõu küsida saab harjumuspärastest kohtadest
nool2 Üleminekuperioodil jäävad alles ka senised omavalitsuste veebilehed, info muutub ja koondub jooksvalt

1. Loomestipendiumite eraldamine
2. Pärnu Linnavalitsuse 23. jaanuari 2017 korralduse nr 33 „Eraharidusasutustele tegevustoetuse eraldamine“ muutmine
3. Pärnu LV 05.11.2012. a korralduse nr 483 muutmine
4. Pärnu LV 13.03.2017. a korralduse nr 136 muutmine
5. Vara omandamine (Kase tänav T1 ja T5)
6. Kaasomandis oleva vara võõrandamine otsustuskorras (Riia mnt 78 krt 41 osa)
7. Volituste andmine
8. OÜ Kümblus nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine
9. Ehitusloa väljastamine. Pärlimõisa tee 27 tootmishoone
10. Ehitusloa väljastamine. Hariduse 2 üksikelamu püstitamine
11. Tee ehitusloa lisatingimus Jaansoni rada paremkallas
12. Riia mnt 233a hoonete koha-aadresside määramine
13. Pärnu Linnavalitsuse 17.04.2006 korralduse nr 278 muutmine
14. Pärnu Linnavalitsuse 04.04.2016 korralduse nr 202 muutmine
15. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
16. Kinnistute valdusesse andmine
17. Pärnu Linnavolikogu 19.02.2015 määruse nr 7 „Pärnu Tammsaare Kooli põhimäärus“ muutmine
18. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks (autokütus)
19. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks (arvutid ja Agresso tarkvara)

Ülevaade istungist