1. SA Pärnu Haigla nõukogu liikme tagasikutsumine ja uute liikmete nimetamine

Ülevaade istungist