uus p2rnu Tõstamaa Audru Pärnu Paikuse Omavalitsus Pärnu linn
1. novembril 2017 ühinesid Audru vald, Paikuse vald, Pärnu linn ja Tõstamaa vald ning moodustus uus omavalitsusüksus Pärnu linn

Omavalitsusse kuuluvad Pärnu linn, Audru ja Tõstamaa alevik, Paikuse ja Lavassare alev ning 49 küla.

Üleminekuperiood

Ühinemisele järgneb üleminekuperiood, mil hakatakse välja kujundama uut valitsemis- ja haldamiskorraldust. Muudatused viiakse sisse aegamööda. 

nool2 2017. aasta lõpuni jäävad senised vallavalitsused edasi tegutsema ning toiminguid teha, abi ja nõu küsida saab harjumuspärastest kohtadest
nool2 Üleminekuperioodil jäävad alles ka senised omavalitsuste veebilehed, info muutub ja koondub jooksvalt
nool2 Vaata lähemalt...

1. Sotsiaalhoolekandealase suunitlusega projektide toetamine
2. Tervist edendava projekti toetamine
3. Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli arengukava aastateks 2016-2020 kinnitamine
4. Volituste andmine (Raigo Pert)
5. Vahe tn 12b moodustatavale katastriüksusele koha-aadressi, sihtotstarbe ja ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine
6. Kanepi tänaval moodustatavale katastriüksusele koha-aadressi, sihtotstarbe ja ehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine
7. Õli tänaval moodustatavale katastriüksusele koha-aadressi, sihtotstarbe ja ehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine
8. Lille tänaval moodustatavale katastriüksusele koha-aadressi, sihtotstarbe ja ehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine
9. Pirni tänaval moodustatavale katastriüksusele koha-aadressi, sihtotstarbe ja ehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine
10. Määruse kehtetuks tunnistamine
11. Linnavara kasutusse andmine eelläbirääkimistega pakkumisel
12. Nõusoleku andmine kinnisasjadele Rüütli tänav T6 ja Aia tänav T2 koormamiseks reaalservituudiga
13. Linnavara tasuta kautusse andmine otsustuskorras (Steineri aed)
14. Enampakkumise tulemuste kinnitamine
15. Enampakkumiste nurjunuks tunnistamine ja uute enampakkumiste korraldamine
16. Pärnu Linnavolikogu otsus "Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks" (Rannastaadioni IT rentimine)
17. Pärnu Linnavolikogu otsus "Karusselli tn 42 // Pardi tn 1a kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine"
18. Pärnu Linnavolikogu otsus "Loa andmine projektis osalemiseks ja varaliste kohustuste võtmiseks seoses projektiga „West-Estonia inter-city innovation clusters and talent Networks”"

Ülevaade istungist