uus p2rnu Tõstamaa Audru Pärnu Paikuse Omavalitsus Pärnu linn1. novembril 2017 ühinesid Audru vald, Paikuse vald, Pärnu linn ja Tõstamaa vald ning moodustus uus omavalitsusüksus Pärnu linn

Omavalitsusse kuuluvad Pärnu linn, Audru ja Tõstamaa alevik, Paikuse ja Lavassare alev ning 49 küla.

Üleminekuperiood

Ühinemisele järgneb üleminekuperiood, mil hakatakse välja kujundama uut valitsemis- ja haldamiskorraldust. Muudatused viiakse sisse aegamööda. 

nool2 2017. aasta lõpuni jäävad senised vallavalitsused edasi tegutsema ning toiminguid teha, abi ja nõu küsida saab harjumuspärastest kohtadest
nool2 Üleminekuperioodil jäävad alles ka senised omavalitsuste veebilehed, info muutub ja koondub jooksvalt
nool2 Vaata lähemalt...

1. 2016/2017. õppeaasta koolivaheaegade kehtestamine Pärnu üldhariduskoolides
2. Toetuse eraldamine haridusprojektidele
3. Pärnu Mai Kooli arengukava aastateks 2016-2019 kinnitamine
4. Vara omandamine(Jaama tn 9) .
5. Linnavara võõrandamine
6. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks Telia Eesti AS kasuks
7. Pärnu linna omandis olevale Käo 4 kinnisasjale seatud isikliku kasutusõiguse lõpetamine.
8. Ehitusloa väljastamine. Hobuse tn 21a
9. Nurmenuku tn 1, 2, 3, 4, 5, 5a, 6, 10, 16 ja Nurmenuku tänava T1 kinnistute maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine
10. Nelgi tn 17 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine lihtsustatud korras
11. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
12. Roheline tn 68 ja 72 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine
13. Karja tn 63 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
14. Roheline tn 19a kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
15. Suur-Jõe tn 25 ja Sillutise tn 1 kinnistute vahelise maa-ala detailplaneeringu kehtestamine
16. Pärnu Linnavolikogu määrus "Pärnu linna andmekogude asutamise ja andmekogude põhimääruste kinnitamise volituse andmine"

Ülevaade istungist