uus p2rnu Tõstamaa Audru Pärnu Paikuse Omavalitsus Pärnu linn
1. novembril 2017 ühinesid Audru vald, Paikuse vald, Pärnu linn ja Tõstamaa vald ning moodustus uus omavalitsusüksus Pärnu linn

Omavalitsusse kuuluvad Pärnu linn, Audru ja Tõstamaa alevik, Paikuse ja Lavassare alev ning 49 küla.

Üleminekuperiood

Ühinemisele järgneb üleminekuperiood, mil hakatakse välja kujundama uut valitsemis- ja haldamiskorraldust. Muudatused viiakse sisse aegamööda. 

nool2 2017. aasta lõpuni jäävad senised vallavalitsused edasi tegutsema ning toiminguid teha, abi ja nõu küsida saab harjumuspärastest kohtadest
nool2 Üleminekuperioodil jäävad alles ka senised omavalitsuste veebilehed, info muutub ja koondub jooksvalt
nool2 Vaata lähemalt...

1. Pärnu Mai Kooli arengukava aastateks 2016-2019 kinnitamine
2. Tasuta parkimislubade andmine/Pärnu Keskraamatukogu
3. Tasuta parkimisloa andmine/Kihnu VV
4. Moodustatavatele katastriüksustele koha-aadressi, pindala ja maakasutuse sihtotstarbe määramine
5. Suur-Jõe tänaval moodustatavale katastriüksusele koha-aadressi, sihtotstarbe ja ehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine
6. Papiniidu tänaval moodustatavale katastriüksusele koha-aadressi, sihtotstarbe ja ehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine
7. Voorimehe tn 5b moodustatavale katastriüksusele koha-aadressi, sihtotstarbe ja ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine
8. Riia mnt 68a moodustatavale katastriüksusele koha-aadressi, sihtotstarbe ja ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine
9. Kulla tn 12b moodustatavale katastriüksusele koha-aadressi, sihtotstarbe ja ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine
10. Jalaka tn 6c moodustatavale katastriüksusele koha-aadressi, sihtotstarbe ja ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine
11. Raha eraldamine reservfondist

Ülevaade istungist