uus p2rnu Tõstamaa Audru Pärnu Paikuse Omavalitsus Pärnu linn
1. novembril 2017 ühinesid Audru vald, Paikuse vald, Pärnu linn ja Tõstamaa vald ning moodustus uus omavalitsusüksus Pärnu linn

Omavalitsusse kuuluvad Pärnu linn, Audru ja Tõstamaa alevik, Paikuse ja Lavassare alev ning 49 küla.

Üleminekuperiood

Ühinemisele järgneb üleminekuperiood, mil hakatakse välja kujundama uut valitsemis- ja haldamiskorraldust. Muudatused viiakse sisse aegamööda. 

nool2 2017. aasta lõpuni jäävad senised vallavalitsused edasi tegutsema ning toiminguid teha, abi ja nõu küsida saab harjumuspärastest kohtadest
nool2 Üleminekuperioodil jäävad alles ka senised omavalitsuste veebilehed, info muutub ja koondub jooksvalt
nool2 Vaata lähemalt...

1. Volituste andmine
2. Volituste andmine
3. Raha eraldamine reservfondist
4. Riigihanke “Pärnu Väike-Posti tn 8A lasteaia mööbli ja sisustuse ostmine” pakkujate kvalifitseerimine, pakkumuste vastavaks ja edukaks tunnistamine
5. Riigihanke “Pärnu haridusasutustele arvutite rentimine” pakkujate kvalifitseerimine, pakkumuste vastavaks ja edukaks tunnistamine
6. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras
7. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras
8. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras
9. Tasuta parkimislubade andmine
10. Ehitusloa väljastamine. Vikerkaare 12
11. Ehitusloa väljastamine Karusselli 20
12. Ehitusloa väljastamine. Malmö 23 elu- ja ärihoone
13. Ehitusloa väljastamine Savi tn 20 tootmishoone
14. Riia mnt 26 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
15. Karusselli tn 43a kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
16. Tallinna mnt 59 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
17. Rohu tn 12 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
18. Koha-aadressi määramine ja nõusolek maa riigi omandisse jätmiseks
19. Koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine

Ülevaade istungist