uus p2rnu Tõstamaa Audru Pärnu Paikuse Omavalitsus Pärnu linn
1. novembril 2017 ühinesid Audru vald, Paikuse vald, Pärnu linn ja Tõstamaa vald ning moodustus uus omavalitsusüksus Pärnu linn

Omavalitsusse kuuluvad Pärnu linn, Audru ja Tõstamaa alevik, Paikuse ja Lavassare alev ning 49 küla.

Üleminekuperiood

Ühinemisele järgneb üleminekuperiood, mil hakatakse välja kujundama uut valitsemis- ja haldamiskorraldust. Muudatused viiakse sisse aegamööda. 

nool2 2017. aasta lõpuni jäävad senised vallavalitsused edasi tegutsema ning toiminguid teha, abi ja nõu küsida saab harjumuspärastest kohtadest
nool2 Üleminekuperioodil jäävad alles ka senised omavalitsuste veebilehed, info muutub ja koondub jooksvalt
nool2 Vaata lähemalt...

1. Nõusolek avaliku ürituse korraldamiseks
2. Nõusoleku andmine märke kandmiseks kinnistusraamatusse
3. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Paide mnt 7
4. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Kreegi tn 16
5. Ehitusloa väljastamine Järva tn 1 kõrvalhoone
6. Vaide läbivaatamise tähtaja pikendamine. Pikk tn 8
7. Raha eraldamine reservfondist

Ülevaade istungist