uus p2rnu Tõstamaa Audru Pärnu Paikuse Omavalitsus Pärnu linn1. novembril 2017 ühinesid Audru vald, Paikuse vald, Pärnu linn ja Tõstamaa vald ning moodustus uus omavalitsusüksus Pärnu linn

Omavalitsusse kuuluvad Pärnu linn, Audru ja Tõstamaa alevik, Paikuse ja Lavassare alev ning 49 küla

nool2  Vaata lähemalt...

Üleminekuperiood

Ühinemisele järgneb üleminekuperiood, mil hakatakse välja kujundama uut valitsemis- ja haldamiskorraldust. Muudatused viiakse sisse aegamööda. 

nool2 2017. aasta lõpuni jäävad senised vallavalitsused edasi tegutsema ning toiminguid teha, abi ja nõu küsida saab harjumuspärastest kohtadest
nool2 Üleminekuperioodil jäävad alles ka senised omavalitsuste veebilehed, info muutub ja koondub jooksvalt

1. Pärnu Linnavalitsuse struktuuriüksuste ja linna hallatavate asutuste eelarve taotluste esitamise kord 2017. eelarveaastaks
2. Raha eraldamine reservfondist
3. aasta noorsootöötaja nimetuse omistamine ja preemia määramine
4. Hariduspreemiate määramine
5. Pärnu Õppenõustamiskeskuse struktuuri ja töötajate koosseisu kinnitamine
6. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras (MTÜ Pärnu Surfiklubi)
7. Linnavara kasutusse andmine eelläbirääkimistega pakkumisel (Staadioni kohvik)
8. Nõusoleku andmine isikliku kasutusõiguse seadmiseks AS Pärnu Vesi kasuks
9. Ettevõtliku Pärnaka konkurssi tulemuste kinnitamine
10. Ehitusloa väljastamine Pärlimõisa tee 25 tootmishoone püstitamine
11. Ehitusloa väljastamine Sireli tn 12 üksikelamu püstitamine
12. Ehitusloa väljastamine. Vana-Rääma tn 9
13. Ehitusloa väljastamine. Kreegi tn 16 üksikelamu
14. Pärnu Linnavalitsuse 02.11.2015 korralduse nr 553 muutmine
15. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
16. Kohanime määramine
17. Pärnu Linnavolikogu otsus "Pärnu Linnavolikogu 19. mai 2016 otsuse nr 50 „Maa munitsipaalomandisse taotlemine“ muutmine"

Ülevaade istungist