uus p2rnu Tõstamaa Audru Pärnu Paikuse Omavalitsus Pärnu linn
1. novembril 2017 ühinesid Audru vald, Paikuse vald, Pärnu linn ja Tõstamaa vald ning moodustus uus omavalitsusüksus Pärnu linn

Omavalitsusse kuuluvad Pärnu linn, Audru ja Tõstamaa alevik, Paikuse ja Lavassare alev ning 49 küla.

Üleminekuperiood

Ühinemisele järgneb üleminekuperiood, mil hakatakse välja kujundama uut valitsemis- ja haldamiskorraldust. Muudatused viiakse sisse aegamööda. 

nool2 2017. aasta lõpuni jäävad senised vallavalitsused edasi tegutsema ning toiminguid teha, abi ja nõu küsida saab harjumuspärastest kohtadest
nool2 Üleminekuperioodil jäävad alles ka senised omavalitsuste veebilehed, info muutub ja koondub jooksvalt
nool2 Vaata lähemalt...

1. Volituste andmine
2. Munitsipaalüldhariduskoolide hoolekogude moodustamine ja koosseisude kinnitamine
3. Raha eraldamine reservfondist
4. Riigihanke “Pärnu linna valgusfooride hooldus 01.01.2017 kuni 31.12.2021” pakkuja kvalifitseerimine, pakkumuse vastavaks ja edukaks tunnistamine
5. Tasumäärad Pärnu munitsipaalkoolide ruumide kasutusse andmisel
6. Linnavara võõrandamine (Mohri Ait)
7. Tasuta parkimislubade andmine
8. Pärnu linna restaureerimispreemiate määramine
9. Ehitusloa väljastamine Esplanaadi tn 7b tantsukool
10. Ehitusloa väljastamine Terase 11 elamu püstitamine
11. Rääma tn 44 hoonete koha-aadresside määramine
12. Riigi omandisse jäetava maa sihtotstarbe määramine
13. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine

Ülevaade istungist