uus p2rnu Tõstamaa Audru Pärnu Paikuse Omavalitsus Pärnu linn1. novembril 2017 ühinesid Audru vald, Paikuse vald, Pärnu linn ja Tõstamaa vald ning moodustus uus omavalitsusüksus Pärnu linn

Omavalitsusse kuuluvad Pärnu linn, Audru ja Tõstamaa alevik, Paikuse ja Lavassare alev ning 49 küla.

Üleminekuperiood

Ühinemisele järgneb üleminekuperiood, mil hakatakse välja kujundama uut valitsemis- ja haldamiskorraldust. Muudatused viiakse sisse aegamööda. 

nool2 2017. aasta lõpuni jäävad senised vallavalitsused edasi tegutsema ning toiminguid teha, abi ja nõu küsida saab harjumuspärastest kohtadest
nool2 Üleminekuperioodil jäävad alles ka senised omavalitsuste veebilehed, info muutub ja koondub jooksvalt
nool2 Vaata lähemalt...

1. Tammiste Hooldekodu töötajate koosseisu kinnitamine
2. Volikiri M. Lank
3. Eluruumide üürile andmine
4. Kampaania "Värvid Linna!" tulemuste kinnitamine
5. Nelgi35_elamu_ehitusluba
6. V_Joe_12a_korterelamu_ehitusluba
7. Kana tn 2a; Osakasutusloa väljastamine ehitise osale
8. Riigihanke “Teenuste kontsessiooni andmine korraldatud jäätmeveo teenuse osutamiseks Pärnu linnas” pakkujate kvalifitseerimine, pakkumuste vastavaks ja edukaks tunnistamine
9. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks.
10. Nõusoleku andmine kinnistu A. H. Tammsaare pst 30 reaalservituudiga koormamiseks.
11. Linnavara kasutusse andmine kirjalikul enampakkumisel (Tallinna mnt 1)
12. Linnavara kasutusse andmine eelläbirääkimistega pakkumisel (Rüütli 28)
13. Linnavara võõrandamine otsustuskorras ja vara omandamine

Ülevaade istungist