uus p2rnu Tõstamaa Audru Pärnu Paikuse Omavalitsus Pärnu linn1. novembril 2017 ühinesid Audru vald, Paikuse vald, Pärnu linn ja Tõstamaa vald ning moodustus uus omavalitsusüksus Pärnu linn

Omavalitsusse kuuluvad Pärnu linn, Audru ja Tõstamaa alevik, Paikuse ja Lavassare alev ning 49 küla.

Üleminekuperiood

Ühinemisele järgneb üleminekuperiood, mil hakatakse välja kujundama uut valitsemis- ja haldamiskorraldust. Muudatused viiakse sisse aegamööda. 

nool2 2017. aasta lõpuni jäävad senised vallavalitsused edasi tegutsema ning toiminguid teha, abi ja nõu küsida saab harjumuspärastest kohtadest
nool2 Üleminekuperioodil jäävad alles ka senised omavalitsuste veebilehed, info muutub ja koondub jooksvalt
nool2 Vaata lähemalt...

1. Volituste andmine
2. Volituste andmine
3. Pärnu Linnavalitsuse 28.03.2011 korralduse nr 122 "Pärnu Keskraamatukogu tasuliste teenuste tasumäärade kinnitamine" muutmine
4. Raha eraldamine reservfondist
5. Linnavara võõrandamine otsustuskorras
6. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse koormamiseks hüpoteegiga
7. Tasuta parkimisloa andmine
8. Nelgi tn 38 üksikelamu püstitamise ehitusluba
9. Riia mnt 127a projekteerimistingimused
10. A. H. Tammsaare pst 61 projekteerimistingimused
11. Rohu tn, Liblika tn, Ehitajate tee ja Tähe tn pikenduse vahelise ala detailplaneeringu
12. Tallinna mnt 91 kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine ja koha-aadressi andmine
13. Koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine
14. Kinnistute valdusesse andmine

Ülevaade istungist