uus p2rnu Tõstamaa Audru Pärnu Paikuse Omavalitsus Pärnu linn
1. novembril 2017 ühinesid Audru vald, Paikuse vald, Pärnu linn ja Tõstamaa vald ning moodustus uus omavalitsusüksus Pärnu linn

Omavalitsusse kuuluvad Pärnu linn, Audru ja Tõstamaa alevik, Paikuse ja Lavassare alev ning 49 küla.

Üleminekuperiood

Ühinemisele järgneb üleminekuperiood, mil hakatakse välja kujundama uut valitsemis- ja haldamiskorraldust. Muudatused viiakse sisse aegamööda. 

nool2 2017. aasta lõpuni jäävad senised vallavalitsused edasi tegutsema ning toiminguid teha, abi ja nõu küsida saab harjumuspärastest kohtadest
nool2 Üleminekuperioodil jäävad alles ka senised omavalitsuste veebilehed, info muutub ja koondub jooksvalt
nool2 Vaata lähemalt...

1. Pärnu Linnavalitsuse 28.10.2013 määruse nr 9 “Sotsiaaltoetuste suuruste määramine” muutmine
2. Volituste andmine
3. Pärnu Linnaorkestri direktori ametisse kinnitamine
4. Pärnu Rannastaadioni hinnakirja kinnitamine
5. Enampakkumise tulemuste kinnitamine (Riia mnt 83,85)
6. Enampakkumiste nurjunuks tunnistamine ja uute enampakkumiste korraldamine
7. Tasuta parkimislubade andmine/Eakate Avahoolduskeskus
8. Vana-Sauga tn 3 kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine ja koha-aadressi andmine
9. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
10. Koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine
11. Ehitusloa väljastamine Aeru tn 6 üksikelamu
12. Ehitusloa väljastamine Aeru tn 4 üksikelamu
13. Ehitusloa väljastamine. Karusselli tn 26a
14. Pärlimõisa tee, Kõrtsi, Rehepapi ja Kiltri tänavate vahelise ala detailplaneeringu vastuvõtmine

Ülevaade istungist