uus p2rnu Tõstamaa Audru Pärnu Paikuse Omavalitsus Pärnu linn
1. novembril 2017 ühinesid Audru vald, Paikuse vald, Pärnu linn ja Tõstamaa vald ning moodustus uus omavalitsusüksus Pärnu linn

Omavalitsusse kuuluvad Pärnu linn, Audru ja Tõstamaa alevik, Paikuse ja Lavassare alev ning 49 küla.

Üleminekuperiood

Ühinemisele järgneb üleminekuperiood, mil hakatakse välja kujundama uut valitsemis- ja haldamiskorraldust. Muudatused viiakse sisse aegamööda. 

nool2 2017. aasta lõpuni jäävad senised vallavalitsused edasi tegutsema ning toiminguid teha, abi ja nõu küsida saab harjumuspärastest kohtadest
nool2 Üleminekuperioodil jäävad alles ka senised omavalitsuste veebilehed, info muutub ja koondub jooksvalt
nool2 Vaata lähemalt...

1. Pärnu linna eelarvest kultuuriühingutele ning avatud kultuurikeskustele tegevustoetuse arvutamise juhend
2. Koha-aadressi muutmine
3. Nõusoleku andmine üürilepingu üleandmiseks Kohvik Kookon OÜ
4. Linnavara kasutusse andmine eelläbirääkimistega pakkumisel
5. Riigihanke korraldamine (tänavate remont)
6. Tasuta parkimisloa andmine
7. Kuninga tn 18 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
8. Protokolli märgitav otsus "Volikogu istungi kokkukutsumine"
9. Pärnu Linnavolikogu otsus "Ühinemiselepingu heakskiitmine ja avaliku väljapaneku korraldamine"

Ülevaade istungist