uus p2rnu Tõstamaa Audru Pärnu Paikuse Omavalitsus Pärnu linn1. novembril 2017 ühinesid Audru vald, Paikuse vald, Pärnu linn ja Tõstamaa vald ning moodustus uus omavalitsusüksus Pärnu linn

Omavalitsusse kuuluvad Pärnu linn, Audru ja Tõstamaa alevik, Paikuse ja Lavassare alev ning 49 küla

nool2  Vaata lähemalt...

Üleminekuperiood

Ühinemisele järgneb üleminekuperiood, mil hakatakse välja kujundama uut valitsemis- ja haldamiskorraldust. Muudatused viiakse sisse aegamööda. 

nool2 2017. aasta lõpuni jäävad senised vallavalitsused edasi tegutsema ning toiminguid teha, abi ja nõu küsida saab harjumuspärastest kohtadest
nool2 Üleminekuperioodil jäävad alles ka senised omavalitsuste veebilehed, info muutub ja koondub jooksvalt

1. Erivajadustega Inimeste Rehabilitatsioonikeskuse hinnakirja muutmine
2. Lastega peredele tugiisikuteenuse osutamise dokumentide vormide kehtetuks tunnistamine
3. Ettevõtliku Pärnaka konkurssi tulemuste kinnitamine
4. Ehitusloa väljastamine. Voorimehe põik 5
5. Ehitusloa väljastamine Lubja tn 3 elamu püstitamine
6. Suur-Sepa tn 18 ajutised hooned
7. Väike-Veski tn 10 hoonete koha-aadresside määramine
8. Kinnistu valdusesse andmine
9. Vaide läbivaatamise tähtaja pikendamine
10. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras Vee tn 4
11. Linnavara võõrandamine (Rüütli 51a-5)
12. Tasuta parkimisloa andmine/Käsikellastuudio
13. Arvamus Pärnu Linnavolikogu määruse „Pärnu Linnavolikogu 17. mai 2012 määruse nr 13 „Pärnu linna põhimäärus“ muutmine“ eelnõu (II lugemine) kohta

Ülevaade istungist