uus p2rnu Tõstamaa Audru Pärnu Paikuse Omavalitsus Pärnu linn
1. novembril 2017 ühinesid Audru vald, Paikuse vald, Pärnu linn ja Tõstamaa vald ning moodustus uus omavalitsusüksus Pärnu linn

Omavalitsusse kuuluvad Pärnu linn, Audru ja Tõstamaa alevik, Paikuse ja Lavassare alev ning 49 küla.

Üleminekuperiood

Ühinemisele järgneb üleminekuperiood, mil hakatakse välja kujundama uut valitsemis- ja haldamiskorraldust. Muudatused viiakse sisse aegamööda. 

nool2 2017. aasta lõpuni jäävad senised vallavalitsused edasi tegutsema ning toiminguid teha, abi ja nõu küsida saab harjumuspärastest kohtadest
nool2 Üleminekuperioodil jäävad alles ka senised omavalitsuste veebilehed, info muutub ja koondub jooksvalt
nool2 Vaata lähemalt...

1. Hariduslike erivajadustega õpilaste klasside avamine 2016/2017 õppeaastal
2. Peetri tn 4, Maarja tn 9 ja Maarja tn 11 kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine
3. Lina tn 31 ja 31a kinnistute ning Savi tn T5 krundi detailplaneeringu vastuvõtmine
4. Merimetsa tn 79 kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine ja koha-aadressi andmine
5. Hoonete koha-aadresside määramine
6. Kalevi pst 84 hoonete koha-aadresside määramine
7. Kuu tn 1 hoonete koha-aadresside määramine
8. Tallinna mnt 69 hoonete koha-aadresside määramine
9. Koha-aadressi muutmine

Ülevaade istungist