uus p2rnu Tõstamaa Audru Pärnu Paikuse Omavalitsus Pärnu linn1. novembril 2017 ühinesid Audru vald, Paikuse vald, Pärnu linn ja Tõstamaa vald ning moodustus uus omavalitsusüksus Pärnu linn

Omavalitsusse kuuluvad Pärnu linn, Audru ja Tõstamaa alevik, Paikuse ja Lavassare alev ning 49 küla

nool2  Vaata lähemalt...

Üleminekuperiood

Ühinemisele järgneb üleminekuperiood, mil hakatakse välja kujundama uut valitsemis- ja haldamiskorraldust. Muudatused viiakse sisse aegamööda. 

nool2 2017. aasta lõpuni jäävad senised vallavalitsused edasi tegutsema ning toiminguid teha, abi ja nõu küsida saab harjumuspärastest kohtadest
nool2 Üleminekuperioodil jäävad alles ka senised omavalitsuste veebilehed, info muutub ja koondub jooksvalt

1. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse koormamiseks hüpoteegiga.
2. Tasuta parkimislubade andmine
3. Nelgi tn 35 projekteerimistingimused hoonestusala suurendamiseks
4. Ehituslubade väljastamine Tamme tn 11a elamu ja garaaži püstitamiseks
5. Ehitusloa väljastamine. Loode tn 4 abihoone püstitamine
6. Koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine
7. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
8. Kajaka tn 6 koha-aadresside määramine
9. Pärnu linna 2016. aasta teine lisaeelarve (I lugemine)
10. Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord
11. Pärnu Linnavolikogu määrus "Pärnu linna omandis olevaid eluruume käsitlevate määruste muutmine"
12. Pärnu Linnavolikogu määrus "Eraüldhariduskoolidele toetuse andmise kord"
13. Pärnu Linnavolikogu otsus "Halduslepingu lõpetamine"
14. Ilmse ebatäpsuse parandamine
15. Pärnu Linnavolikogu otsus "Riia mnt 71 // 73 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine"
16. Riia mnt 225 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
17. Pärnu Linnavolikogu 17. novembri 2005 otsuse nr 150 “Ringi tn, Rüütli tn, Aia tn ja Kuninga tn vahelise kvartali detailplaneeringu algatamine” kehtetuks tunnistamine

Ülevaade istungist