uus p2rnu Tõstamaa Audru Pärnu Paikuse Omavalitsus Pärnu linn1. novembril 2017 ühinesid Audru vald, Paikuse vald, Pärnu linn ja Tõstamaa vald ning moodustus uus omavalitsusüksus Pärnu linn

Omavalitsusse kuuluvad Pärnu linn, Audru ja Tõstamaa alevik, Paikuse ja Lavassare alev ning 49 küla

nool2  Vaata lähemalt...

Üleminekuperiood

Ühinemisele järgneb üleminekuperiood, mil hakatakse välja kujundama uut valitsemis- ja haldamiskorraldust. Muudatused viiakse sisse aegamööda. 

nool2 2017. aasta lõpuni jäävad senised vallavalitsused edasi tegutsema ning toiminguid teha, abi ja nõu küsida saab harjumuspärastest kohtadest
nool2 Üleminekuperioodil jäävad alles ka senised omavalitsuste veebilehed, info muutub ja koondub jooksvalt

1. Volituste andmine
2. Kultuuri aastapreemiate määramise komisjoni koosseisu kinnitamine
3. Raha eraldamine reservfondist
4. Konkursi “Kaunis kodu” tulemuste kinnitamine
5. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras
6. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras (Tallinna mnt 2)
7. Enampakkumise tulemuste kinnitamine (korteriomand Rüütli 51a)
8. Õnnemängu mängukoha tegevuse jätkamise nõusoleku andmine
9. Paide mnt 7 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine
10. Hariduse tn 2 kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine
11. Tarva tn 12 kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine
12. Suur-Sepa tn 24 kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine ja koha-aadressi andmine
13. Sambla tn 32 kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine ja koha-aadressi andmine
14. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
15. vaide menetlemise tähtaja pikendamine Tammsaare pst 30

Ülevaade istungist