uus p2rnu Tõstamaa Audru Pärnu Paikuse Omavalitsus Pärnu linn1. novembril 2017 ühinesid Audru vald, Paikuse vald, Pärnu linn ja Tõstamaa vald ning moodustus uus omavalitsusüksus Pärnu linn

Omavalitsusse kuuluvad Pärnu linn, Audru ja Tõstamaa alevik, Paikuse ja Lavassare alev ning 49 küla

nool2  Vaata lähemalt...

Üleminekuperiood

Ühinemisele järgneb üleminekuperiood, mil hakatakse välja kujundama uut valitsemis- ja haldamiskorraldust. Muudatused viiakse sisse aegamööda. 

nool2 2017. aasta lõpuni jäävad senised vallavalitsused edasi tegutsema ning toiminguid teha, abi ja nõu küsida saab harjumuspärastest kohtadest
nool2 Üleminekuperioodil jäävad alles ka senised omavalitsuste veebilehed, info muutub ja koondub jooksvalt

1. Sotsiaalhoolekande valdkonna tunnustuste ja preemia määramine
2. Pärnu linna omandis olevate eluruumide muutmine tugiteenusega eluruumideks
3. Riiklike peretoetuste maksmise peatamine ja jätkamine
4. Pärnu Linnavalitsuse 05.10.2015 korralduse nr 491 "Pärnu linna kultuuri ekspertkomisjoni koosseisu kinnitamine" muutmine
5. Riigihanke korraldamine (Rüütli plats)
6. Pärnu LV 08.11.2010 korraldyuse nr 529 muutmine
7. Tasuta parkimislubade andmine/Pärnu Vesi
8. Ehitusloa väljastamine Kastani põik 14 üksikelamu püstitamiseks
9. Ehitamise alustamise lubamine. Pesa tn 2 varjualune
10. Kanepi, Lina, Lille ja Pirni tänavate vahelise maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine
11. Pärnu linna 2016. aasta teine lisaeelarve (II lugemine)
12. Pärnu linna 2017. aasta eelarve
13. Pärnu Linnavolikogu 14.06.2012 määruse nr 16 "Parkimistasu kehtestamine" muutmine
14. Linnavara võõrandamine kirjaliku enampakkumise korras

Ülevaade istungist