uus p2rnu Tõstamaa Audru Pärnu Paikuse Omavalitsus Pärnu linn1. novembril 2017 ühinesid Audru vald, Paikuse vald, Pärnu linn ja Tõstamaa vald ning moodustus uus omavalitsusüksus Pärnu linn

Omavalitsusse kuuluvad Pärnu linn, Audru ja Tõstamaa alevik, Paikuse ja Lavassare alev ning 49 küla

nool2  Vaata lähemalt...

Üleminekuperiood

Ühinemisele järgneb üleminekuperiood, mil hakatakse välja kujundama uut valitsemis- ja haldamiskorraldust. Muudatused viiakse sisse aegamööda. 

nool2 2017. aasta lõpuni jäävad senised vallavalitsused edasi tegutsema ning toiminguid teha, abi ja nõu küsida saab harjumuspärastest kohtadest
nool2 Üleminekuperioodil jäävad alles ka senised omavalitsuste veebilehed, info muutub ja koondub jooksvalt

1. Pärnu linna 2016. aasta kultuuri aastapreemiate määramine
2. Müügikoha hooajalise laienduse ja ajutise müügikoha paigaldamise korra muutmine
3. Kooli tn 20a kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine
4. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
5. Tamme 11a elamu ja garaaži ehituslubade vaide tähtaja pikendamine
6. Eelläbirääkimistega pakkumise nurjunuks tunnistamine ja uue pakkumise korraldamine
7. Nõusoleku andmine kinnisasjade Hommiku tänav 2a ja Ringi tänav T1 koormamiseks reaalservituudiga kinnisasja Aida tänav 10 kasuks

Ülevaade istungist