uus p2rnu Tõstamaa Audru Pärnu Paikuse Omavalitsus Pärnu linn
1. novembril 2017 ühinesid Audru vald, Paikuse vald, Pärnu linn ja Tõstamaa vald ning moodustus uus omavalitsusüksus Pärnu linn

Omavalitsusse kuuluvad Pärnu linn, Audru ja Tõstamaa alevik, Paikuse ja Lavassare alev ning 49 küla.

Üleminekuperiood

Ühinemisele järgneb üleminekuperiood, mil hakatakse välja kujundama uut valitsemis- ja haldamiskorraldust. Muudatused viiakse sisse aegamööda. 

nool2 2017. aasta lõpuni jäävad senised vallavalitsused edasi tegutsema ning toiminguid teha, abi ja nõu küsida saab harjumuspärastest kohtadest
nool2 Üleminekuperioodil jäävad alles ka senised omavalitsuste veebilehed, info muutub ja koondub jooksvalt
nool2 Vaata lähemalt...

1. Pärnu Täiskasvanute Gümnaasiumi õppekavavälise tegevuse hinnakirja kinnitamine
2. Raha eraldamine reservfondist
3. Riigihanke “Pärnu haljasalade hooldus 01.05.2017 kuni 30.04.2022” pakkujate kvalifitseerimine, pakkuja kvalifitseerimata jätmine, pakkumuste vastavaks ja edukaks tunnistamine
4. Riigihanke “Pärnu Vanalinna Põhikooli köögiseadmete ja -sisustuse ostmine” pakkujate kvalifitseerimine, pakkumuste tagasilükkamine
5. Riigihanke korraldamine (Vanalinna Põhikooli köögiseadmed)
6. Linnavara tasuta kasutusse andmine otsustuskorras (MTÜ Pärnu Jahtklubi)
7. Pärnu Linnavalitsuse 22.10.2012 korralduse nr 458 muutmine
8. Koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine
9. Koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine
10. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
11. Maa munitsipaalomandisse taotlemine

Ülevaade istungist