uus p2rnu Tõstamaa Audru Pärnu Paikuse Omavalitsus Pärnu linn1. novembril 2017 ühinesid Audru vald, Paikuse vald, Pärnu linn ja Tõstamaa vald ning moodustus uus omavalitsusüksus Pärnu linn

Omavalitsusse kuuluvad Pärnu linn, Audru ja Tõstamaa alevik, Paikuse ja Lavassare alev ning 49 küla

nool2  Vaata lähemalt...

Üleminekuperiood

Ühinemisele järgneb üleminekuperiood, mil hakatakse välja kujundama uut valitsemis- ja haldamiskorraldust. Muudatused viiakse sisse aegamööda. 

nool2 2017. aasta lõpuni jäävad senised vallavalitsused edasi tegutsema ning toiminguid teha, abi ja nõu küsida saab harjumuspärastest kohtadest
nool2 Üleminekuperioodil jäävad alles ka senised omavalitsuste veebilehed, info muutub ja koondub jooksvalt

1. Kultuuriprojektidele toetuste eraldamine
2. Pärnu Linnavalitsuse 03.01.207 korralduse nr 2 "Kultuuriprojektidele toetuste eraldamine" muutmine
3. Konkursi väljakuulutamine
4. Pärnu Linnavalitsuse 14.11.2011 korralduse nr 393 “Tunnustussüsteemi „Eestimaa õpib ja tänab“ Pärnu linna komisjoni koosseisu kinnitamine“ kehtetuks tunnistamine
5. AS Pärnu Vesi audiitori nimetamine
6. Raha eraldamine reservfondist
7. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras (Vee tn 2 äriruumid)
8. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras (Vee tn 2 äriruumid)
9. Pärnu Linnavalitsuse 09.11.2012 korralduse nr 483 muutmine
10. Linnavara võõrandamine (Rüütli 40, Kuninga 26, 28; Rüütli 51 M1)
11. Parkimisloa kehtetuks tunnistamine ja tasuta parkimisloa andmine (AS Pärnu Vesi)
12. Kooli tn 59 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Ülevaade istungist