uus p2rnu Tõstamaa Audru Pärnu Paikuse Omavalitsus Pärnu linn
1. novembril 2017 ühinesid Audru vald, Paikuse vald, Pärnu linn ja Tõstamaa vald ning moodustus uus omavalitsusüksus Pärnu linn

Omavalitsusse kuuluvad Pärnu linn, Audru ja Tõstamaa alevik, Paikuse ja Lavassare alev ning 49 küla.

Üleminekuperiood

Ühinemisele järgneb üleminekuperiood, mil hakatakse välja kujundama uut valitsemis- ja haldamiskorraldust. Muudatused viiakse sisse aegamööda. 

nool2 2017. aasta lõpuni jäävad senised vallavalitsused edasi tegutsema ning toiminguid teha, abi ja nõu küsida saab harjumuspärastest kohtadest
nool2 Üleminekuperioodil jäävad alles ka senised omavalitsuste veebilehed, info muutub ja koondub jooksvalt
nool2 Vaata lähemalt...

1. Ametisse kinnitamine (Pärnu Sotsiaalkeskuse juhataja)
2. Pärnu Sotsiaalkeskuse töötajate koosseisu kinnitamine
3. Volituste andmine
4. Raha eraldamine reservfondist
5. Linnarajatiste kasutusse andmine kirjalikul enampakkumisel -riietuskabiinid
6. Nõusoleku andmine Vana-Sauga tänav T1 reaalservituudiga koormamiseks.
7. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks
8. Õnnemängu mängukohana jätkamise nõusoleku andmine Suure-jõe 77
9. Pärnu keskranna laiendamise detailplaneeringu koostamise algatamine
10. Jaama tn 4 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
11. Koha-aadressi määramine
12. Katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
13. Kohanime määramine

Ülevaade istungist