Vastavalt avaliku teenistuse seaduse § 65 lg 1 ja 2 avalikustatakse 2015. aastast alates ametnike palgaandmed avaliku teenistuse kesksel veebilehel www.avalikteenistus.ee.

Palgaandmed avalikustatakse hiljemalt 1. maiks.
Lisainfo: Ametnike palkade avalikustamine.

Palgaandmed kuni 2015. aastani
- 2013. ja 2014. aasta kohta avalikustati ametnike jooksva aasta palgad
- 2008-2012 avalikustati ametiisikute palgaandmed eelmise aasta kohta
- Äriühingute nõukogude ja juhatuse liikmete palgaandmed on avalikustatud aastate 2008-2011 kohta. Alates 2012. aastast saab palgaandmete kohta informatsiooni teabenõuet esitades, kuna korruptsioonivastane seadus seadus ei nõua enam nende avalikustamist veebilehel.

Pärnu Linnavolikogu liiikmete palgaandmed 2012 ; 2011 ; 2010 ; 2009 ; 2008
Pärnu Linnavalitsuse liikmete palgaandmed 2014 ; 2013
Pärnu Linnavalitsuse ametnike palgaandmed 2014 ; 2013 
Pärnu Linnavalitsuse ametiisikute palgaandmed 2012 ; 2011 ; 2010 ; 2009 ; 2008 
Äriühingute nõukogude ja juhatuse liikmete palgaandmed 2011 ; 2010 ; 2009 ; 2008