500px Vaasa.vaakuna.svgSoome Vabariik
http://www.vaasa.fi/

Pärnuga suhted alates 1956. aastast.

Vaasa on Pärnu kõige vanem sõpruslinn. Kahe linna vahelised sõprussuhted loodi juba aastal 1956. Ajal, kui meie võimalused vabalt maailmas ringi liikuda olid piiratud. Vaasa oli siis Pärnu sõber niiöelda Metsikus Läänes. Märkimist väärib asjaolu, et hoolimata poliitilisest olukorrast, suudeti tänu asjale pühendunud inimestele vedada sõprussuhteid, mis kestavad tänaseni. Kui aeg ning riigikord muutus, sai Vaasast koht, kus käidi linna juhtimise alal šnitti võtmas.

Väga tihe on koostöö kultuuri kui ka hariduse vallas. Mitmel koolil ja lasteaial on sõpruskool või -lasteaed Vaasas. Aktiivselt suhtlevad ka mõlema linna haridusosakonna töötajad.

Enamus Pärnu linna koore on osa võtnud Vaasa Koorifestivalist ja paljud Pärnu kultuurikollektiivid on osalenud Vaasas augustis toimuval Kunstide Ööl. Kõige tugevamad ja pikaajalisemad sõprussuhted on kultuurikollektiividest Pärnu M. Lüdigi nim. meeskooril ja Vaasa meeskooril Pohjanmiehet. Pärnu linna ja Vaasa linna kunstnikud on aastaid korraldanud vastastikku sõpruslinnades oma näitusi.

Pärnu ja Vaasa sõprussuhted on talletatud ka kaante vahele. Nii eesti kui soome keeles raamatut "Sõprussild. Pärnu-Vaasa 50" esitleti 2006. aastal nii Pärnus kui Vaasas.


MTÜ Pärnu Vaasa Selts
Pärnus tegutseb MTÜ Pärnu Vaasa Selts. Seltsi eesmärk on edendada suhteid ja koostööd Pärnu ja Vaasa linnade ja ka teiste Soome piirkondade vahel. Seltsi ülesanded on:
- süvendada koostööd Vaasa Linnavalitsusega, Vaasa-Pärnu seltsiga ja teiste erinevate organisatsioonidega;
- edendada koostööd Soome teiste piirkondadega; tutvsutada Pärnu ja eesti tegemisi Vaasas ja Soomes;
- korraldada ühiseid tegevusi sõpruslinnades erinevatel elualadel.

Seltsi liikmeteks võib olla iga füüsiline ja juriidiline isik. Seltsi juhib ja esindab juhatus, mis koosneb 3-5 liikmest. Juhatus valitakse kaheks aastaks. Hetkel on seltsis 50 liiget.
Selts on partneriks Vaasas tegutsevale Vaasa Pärnu seltsile.


Vaasa- Pärnu suhete ajaloost:
27.-28. august 1992
Vaasa Ülikoolifondi ning Pärnu Teadus- ja Koolituskeskuse esindajate nõupidamine Pärnus. Teemaks Vaasa-poolne võimalus toetada kõrgkooli käivitamist ja arendamist Pärnus. Fond sooviks tulla koolituskeskuse osanikuks, pakkuda koolitust kooli õpetajatele Vaasas. Pärnu poolt osalesid linnapea Rein Kask, Neeme Ellermaa, Arvi Kuura. Vaasa poolt ülikoolifondi esimees Juhani Turunen, rektor Ilkka Virtanen, Harry Swanljung.

3. oktoober 1992
Linnapea Rein Kask ja Vaasa "Matkailun Koulutus- ja Tutkimuskeskus" juhatuse esimees Kaj Grundström sõlmisid asutamislepingu AS Travel Developement Centre" asutamiseks.

12. september 1995
Pärnus sõlmiti mõlema linna haridusosakonna koostöölepe. Allkirjastajateks on Väinö Vartio, Per-Elöf Boström ja Indrek Alekõrs.

14. september 1995
Linnapea Väino Linde ja Pärnu Linnavalitsuse esindus Vaasas. Teemaks Vaasa-Pärnu sõprussuhete 40. aastapäeva tähistamine

16. aprill 1996
Vaasas sõlmiti koostööleping Pärnu Kutsekeskkooli, Tartu Ülikooli ning Vaasa Liiketalous ja Hotelliinstituutti vahel. Eesmärgiks on koolitus ja kogemuste vahetus.

18. detsember 1998
Moodustati töörühm Vaasa-Pärnu sõprussuhete aastapäeva puudutava raamatu materjali kogumiseks.

2000 sügis
Vaasa Pärnu selts tõi Pärnu puudustkannatavatele eakatele rahalist abi. Kohtuti ka Vaasa-Pärnu suhete ajaloo uurimisega tegelevate pärnakatega.

2.- 4. märts 2001
Pärnu sõjameeste koor Vaasas. Kontsert koos Vaasa Pärnu sõprusühinguga. Vapimärgi üleandmine Lauri Järventakale. Vaasat külastas ka linnapea Einar Kelder.

22. juuni 2001
Vaasa delegatsioon Pärnu 750. aastapäeva pidustustel.

August 2001
IT-projekt Vaasa-Pärnu (EL programm). Kohtumine Pärnus.

15.-17. mai 2002
Vaasa linnavolikogu esimees Heikki Kouhi ja linnapea Markku Lumio Pärnus. Sõpruslepingu allkirjastamine.

21. juuni 2003
Vaasa linnapea on Pärnu suve avamise sündmustel.

September 2003
Vaasa delegatsiooni külaskäik Pärnusse. Osales ka Vaasa linnapea Markku Lumio

27.-30. september 2003
Pärnu linnavalitsuse delegatsioon Vaasas. Osalesid Margus Tammekivi, Väino Hallikmägi.

5. detsember 2004
Vaasa linnapea Markku Lumio Pärnus. Soome Vabariigi aastapäevale pühendatud Pärnu ja Vaasa muusikute ühiskontsert "Saagem sõpradeks"

Detsember 2004
Pärnu delegatsioon Vaasas. Arutusel Vaasa-Pärnu sõprussuhete 50. aastapäeva sündmused. Hillar Talvik, Mart Kuuskmann, Viivi Metslaid.

14. märts 2005
Vaasa teatab, et jaanuaritormi kahjude korvamiseks on ellu kutsutud projekt AUTA PÄRNUA. Toimuvad heategevuslikud kontserdid (esinevad paljud Vaasa kollektiivid). Vaasa Linnavalitsus annetab jaanuaritormi kahjude korvamiseks 3000 eurot.

19.-21. august 2005
Vaasa mitteametlik visiit Pärnusse (delegatsiooni juht Heikki Kouhi). Arutusel Vaasa-Pärnu sõprussuhete 50. aastapäeva sündmused.

Veebruar 2006
Pärnu delegatsioon Vaasas, kus toimus sõpruslinnade konverents. Lisaks ametnikele oli Vaasas 80 inimesest koosnev õpetajate ja õpilaste delegatsioon.

Märts 2006
Festivali "Muusikamoos" raames "maavõistlus" Vaasa ja Pärnu muusikakooli parimate pilliõpilaste vahel

2006 raamatu "Sõprussild. Pärnu-Vaasa 50" esitlused Pärnus ja Vaasas.

15.-18. juuni 2006
Vaasa kultuuripäevad Pärnus. Vaasa kultuuritegijad - laulu- ja tantsuansamblid.

9.-11. august 2006
Pärnu kultuuripäevad Vaasas. Vaasa 400. aastapäev. Piccolo, Kajakas. Kunstinäituse avamine.

30. september - 2. oktoober 2006
Vaasa 400. ametlikud pidustused. Linnapea Mart Viisitamm.

29. september 2006
Pärnu kunstnike näituse avamine Vaasa Taidehallis. Galeriis Atelje Torni mõlema linna kunstnike näitus. Novembris Toomas Kuter Vaasa kirjandusfestivalil Littfest.

24.-27. oktoober 2006
Vaasa haridustöötajad ja õpilased Pärnus. Tutvumine koolidega, galakontsert "Vaasa-Pärnu 50". 24.-25. oktoober Vaasa linnapea Markku Lumio Pärnus.

2009
Pärnu ja Vaasa osalevad projektis Green Meetings. Projekti raames toimuvad koolitused Pärnus ja Vaasas

10. veebruar 2010 Pärnu päev Vaasas

10. aprill 2010
Pärnu päev Vaasas. Esimene tšarterlend Vaasast Pärnusse. Külla saabus linnapea Markku Lumio.

20.-23. aprill 2010
Variska ja Vöyrinkaupunki koolide kollektiivid Pärnus.

28. august 2010
Vaasa infopunkti asutamine Pärnus. Pärnu Vaasa seltsi eestvedamisel.

30. september - 3. oktoober 2010
Pärnumaa turismiklastri õppereis Vaasa.

30. september - 3. oktoober 2010
Vaasa-Pärnu suhete 55. aastapäeva ettevalmistav töökoosolek Vaasas. Osales abilinnapea Romek Kosenkranius.

9. november 2010
Eesti Vabariigi aukonsulaadi avamine Vaasas

2.-10. aprill 2011
Soome nädal Pärnus. Vaasa Sinfonietta kontsert.

18.-21. mai 2011
Ansambel Greip 19. Vaasa koorifestivalil Vaasas.

Juuni 2011
Vaasa graafikute näitus Pärnu Linnagaleriis

2. oktoober 2011
Vaasa-Pärnu sõprussuhete 55. aastapäevale pühendatud skulptuuri „Kaks purje“ avamine Vaasas. Osales linnavolikogu esimees Vahur Mäe.

1.-3. september 2011
Kohtumine Eesti aukonsuliga Vaasas, Vaasa regiooni arenduskeskuse ja kohalike ettevõtete külastus. Osales abilinnapea Romek Kosenkranius.

17.-19. jaanuar 2012
Pärnu õpilaste tööde näitus Vyörinkaupunki koolis. Haridusjuhtide kohtumised Vaasas.

Juuni 2012
Vaasa kollektiiv "Trio Coloroso" kontsert Pärnus.

21.-22. aprill 2012
Pärnu osaleb messil "Pohjanmaan Suurmessut" Vaasas.

29. märts 2012 V
aasa ja Pärnu koolinoorte viktoriin Ühisgümnaasiumis Skype teel.

18.-20. juuni 2012
2013. a toimuva PromFest korraldajad kohtusid Vaasas.

20. veebruar 2013
Vaasa ja Pärnu koolide õpilaste tööde näitus Pärnus.

6. märts 2013
Vaasa ja Pärnu koolinoorte viktoriin Ühisgümnaasiumis Skype teel.

Aprill 2013
Pärnu-Vaasa noortevaldkonna koostöö. Kunstitöötubade läbiviimine, kohtumised kolleegidega. Ühisgümnaasiumi rahvatantsijad, muusikakool, kunstikool, Pärnu Kunstide Maja lastekoori esinemised Vaasas. Vastuvõtjateks kolm Vaasa kooli. (Kristel Kallau, Karin Veismann, Reina Tapp)

13.-15. detsember 2013
Vaasa Pärnu seltsi 25. aastapäev. Pärnu tutvustamine Vaasa keskses kaubanduskeskuses

5.-10. mai 2014
Pärnu-Vaasa õpilaste ja õpetajate koostööprojektis osalemine. Pärnu linna esindamine Vaasas. Reine Tapp, Kristel Kallau, Mart Kuuskmann.

10.-14. november 2014
Noorte muusikute vahetus linnadevahelise koostööprojekti raames. Kontaktide uuendamine Vaasa Linnaorkestriga. Tõiv Tiits.

13. -17. aprill 2015
Pärnu-Vaasa õpilaste ja õpetajate koostööprojekt. Pärnu linna esindamine Vaasas. Reine Tapp, Kristel Kallau, Mart Kuuskmann.

1.-3. oktoober 2015
2016. aasta plaanide arutelu. Vaasas käisid anu Juurma-Saks ja Ela Tomson

30. märts 2016
Pärnu Muusikakooli külastas Vaasa Muusikakooli esindus. Vaasa Muusikakooli esindajatele tutvustati Pärnu Muusikakooli tööd ja kohtuti õpetajate-õpilastega. Ühiskontsert Pärnu Kontserdimaja.

4.– 8. aprill 2016
külastas projekti Nordplus Junior raames Vaasat õpilaste, õpetajate delegatsioon. Pärnust võeti kaks õpilastööde näitust. Projektinädalal külastatati
erinevaid Vaasa haridus- ja kultuuriasutusi ning ettevõtteid. Õpetajad ja õpilased osalesid õppetundides.Reine Tapp, Mart Kuuskmann, Kristel Kallau.

22.-25. aprill 2016
Pärnu LV delegatsioon Vaasas. Tutvustati Pärnut messil „Pohjanmaan suurmessut“. LV esindajad - abilinnapea Rainer Aavik ja Anu-Juurma-Saks.
Vaasa ja Pärnu 60 kontsert-aktus raekojas.

04.-07. mai 2016
Vaasa koorifestivalil osalesid Toomas Volli laululapsed.