USA
http://www.cityofportsmouth.com/

Koostööleping aastast 1999
Koostöövaldkonnad: hariduse, kultuuri, tööstuse ja ärisektorite vahel.

Omapoolset initsiatiivi koostöösuhete sõlmimise vastu näitas esimesena Portsmouth võttes kohaliku linnavolikogu tasemel juba 1991. aastal vastu otsuse koostöösuhete alustamise kohta.
Kahjuks on suhted viimastel aastatel hääbunud.