Montravius Adams Womens Jersey  Pärnu linn - Šiauliai

Siauliai city COALeedu Vabariik
http://www.siauliai.lt/

Koostöö Pärnuga alates aastast 1967, sõprusleping alates 1992.


Leedu asub loodusgeograafilise Euroopa keskmes Läänemere kagurannal. Leedu on Balti riikidest lõunapoolseim. Šiauliai asub Leedu põhjaosas ja on suuruselt neljas linn, seda nii elanike arvu kui ka ulatuse poolest. Kaugus pealinnast Vilniusest on 214 km. Šauliai on pika ajalooga ning aegade jooksul palju kannatada saanud.

Tänaseks on Šiauliaist saanud üks oluline kommertskeskus. Linna asukoht on soodustanud linna kujunemist transpordikeskuseks. Maanteed nagu Via Hanseatica (Berlin - Kaliningrad - Saint Petersburg) ja ühendus Via Balticaga (Helsinki - Tallinn- Riga - Warsaw) mõjuvad igati soodsalt kaubatranspordile. Lisaks asuvad linnast 100-200 kilomeetri kaugusel ka olulised Läänemere sadamad.

Šiauliail on pikaajalised traditsioonid tööstusharudes nagu nahatöötlemine, mööbli, elektroonika ja ka majapidamistehnika tootmine, lisaks ka plastmassi ja metalli tööstus. Šiauliai pole pelgalt tööstuslinn. Linna võib pidada ka kultuuri ja teadusekeskuseks. Šiauliai Ülikool avati 1997. aastal, lisaks asub linnas ka Konservatoorium, kolm kolledžit ja Šiauliai Kutsehariduskeskus.

Lisaks ilusale linnale meelitab turiste Šiauliaisse linna lähistel asuv Ristide mägi, kuhu on riste toodud 1863. aastast, mil mälestati toonase venevastase ülestõusu ohvreid. Praeguseks ajaks on sinna riste kogunenud loendamatu hulk.

Kahe linna, Pärnu ja Šiauliai suhted said alguse juba 60-aastate lõpul. Aastaid on aktiivne koostöö toimunud kultuuri vallas. Mitmed kultuurikollektiivid on osalenud nii siinsetel festivalidel kui ka vastupidi. Lisaks on üheks koostöö heaks näiteks juba mitmeid aastaid korraldatud Šiauliai, Jelgava ja Pärnu kunstnike ühisnäitusi, mis sellel aastal leiab aset Pärnus. Igal sügisel tähistatakse Šiauliai Päevi, kuhu kutsutakse alati ka Pärnu esindajad.

Šiauliaiga ühendab meid kindlasti meie mitte just väga erinev lähiajalugu. Riikide omavahelisi suhteid on viimastel aastatel iseloomustanud sarnased prioriteedid ja püüdlused- ühinemine Euroopa Liiduga ja NATOga.

Teised Šiauliai sõpruslinnad:
Baranovichi, Valgevene
Czestichowa, Poola Vabariik
Etten-Leur, Madalmaade Kuningriik
Fredericia, Taani Kuningriik
Jelgava, Läti Vabariik
Kaliningrad, Vene Föderatsioon
Kristianstad, Roosti Kuningriik
Omaha, Ameerika Ühendriigid
Khmelnickij, Ukraina

Hayden Hurst Jersey