» Valla teisejärgu autasuks on kandmine valla auraamatusse.
» Paikuse valla auraamatusse on õigus kanda isikuid, kellel on märkimisväärsed teened valla maine tõstmisel või valla tuntuse ja tunnustatuse tõusul.
» Tingimuseks on, et isik ei ole oma muude tegude, tegemata jätmiste ega käitumisega loonud enda ega valla suhtes üldist negatiivset suhtumist.
» Auraamatusse kantakse isik üks kord.
» Igaühel on õigus teha volikogu esindajatest ja vallavalitsuse liikmetest koosnevale komisjonile ettepanekuid isiku kandmiseks valla auraamatusse.
» Auraamatusse kandmise ettepanekut vallavalitsusele on õigus teha üksnes komisjonil. Ettepaneku tegemiseks on nõutav komisjoni kõigi liikmete nõusolek.
» Kalendriaasta jooksul ei kanta auraamatusse üldjuhul üle 10 isiku.
» Auraamatusse kandmine toimub üldjuhul valla aastapäeva tähistamise raames.
» Auraamatusse kandmise kohta antakse auraamatusse kantud isikule tunnistus, mis on kinnitatud volikogu esimehe ja vallavanema allkirja ning valla pitseriga.

TUNNISTUS 1 - KAIDO KÜLAOTS
27. oktoobril 2001

TUNNISTUS 2 - AIVAR KRIISKA 
25. oktoobril 2002

TUNNISTUS 3 - NIKITA LUNIN
26. oktoobril 2007

TUNNISTUS 4 - GRISTEN HEINMETS
TUNNISTUS 5 -RAIKO HIIS
24. oktoobril 2014

TUNNISTUS 6 - MAIU JA MARGUS SAARE
TUNNISTUS 7 - AVO HANSBERG
TUNNISTUS 8 - EINAR SUITS
TUNNISTUS 9 - AIDE LEPPNURM
TUNNISTUS 10 - VERONIKA PIKKUR
TUNNISTUS 11 -SVETLANA DUBIK
TUNNISTUS 12 - ULVI MIHKELES
TUNNISTUS 13 - ANNE KALMUS
TUNNISTUS 14 - SIRJE SOLOM
24. oktoobril 2016