Pärnu linna kultuuri aastapreemiate määramise kord

Kultuuri aastapreemiad antakse välja alates 2014. aastast. Preemiate eesmärgiks on tunnustada nende Pärnus tegutsevate või Pärnuga seotud loovisikute ja kultuurikorraldajate tööd, kelle looming ja kõrgetasemeline korraldustegevus on preemia määramise aastal oluliselt rikastanud Pärnu linna ja Eesti riigi kultuurielu.

Pärnu linna kultuuri aastapreemiad on:

- loomingupreemia - antakse autorile või interpreedile (autorite või interpreetide kollektiivile), kelle looming on oluliselt rikastanud nii Pärnu linna kui kogu riigi kultuurielu.
- korraldajapreemia - antakse kultuurikorraldajale (isikule, kultuurikollektiivile, seltsile, ühendusele), kelle poolt korraldatud sündmus on oluliselt rikastanud Pärnu linna kultuurikeskkonda ja tõstnud Pärnu mainet kultuurilinnana.

Kandidaatide esitamine
Pärnu linna kultuuri aastapreemiate määramiseks võivad kandidaate esitada füüsilised ja juriidilised isikud ning isikute ühendused. Põhjendatud taotlused kultuuri aastapreemiate määramiseks tuleb haridus- ja kultuuriosakonnale esitada hiljemalt 10. novembriks.

Ettepanekud palume saata Pärnu Linnavalitsusele või tuua linnavalitsuse infolauda:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu 
- linnavalitsus[at]lv.parnu.ee