Linnavalitsus kui täitevorgan

Linnavalitsuse koosseisu kuuluvad linnapea ja linnavalitsuse liikmed. Linnapea valib, linnavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitab ning linnavalitsuse nimetatab ametisse volikogu

» Volikogu valis Pärnu linnapea, kinnitas uue Pärnu linnavalitsuse liikmete arvu ning nimetatas linnavalitsuse ametisse 13. novembril 2017
» Uue Pärnu linnavalitsuse kui täitevorgani volitused algasid ametisse nimetamisest
» Senine linnavalitsus ja vallavalitsused kui täitevorganid lõpetasid tegevuse

Pärnu linnavalitsuse liikmed