Omavalitsus Pärnu linn

Pärnu linn on avalik-õiguslik juriidiline isik, keda esindavad Pärnu linnavolikogu, volikogu esimees, Pärnu linnavalitsus ning linnapea või nende poolt volitatud esindajad. Volikogu on kohaliku omavalitsusüksuse esinduskogu, valitsus volikogu poolt moodustatav täitevorgan.

1. novembril 2017 jõustus Audru valla, Paikuse valla, Pärnu linna ja Tõstamaa valla ühinemine ning moodustus uus omavalitsusüksus Pärnu linn.
» Linna koosseisus on moodustatud kolm osavalda: Audru osavald, Paikuse osavald ja Tõstamaa osavald.
» Omavalitsus tegutseb Pärnu linna põhimääruse alusel 
» Omavalitsuse sümboolikana on kasutusel Pärnu linna sümboolika

» Õigusaktid (korrad, eeskirjad jne) kehtivad uute, ühtsete õigusaktide vastuvõtmiseni edasi sellel territooriumil, kus nad olid enne ühinemist kehtestatud (nt Audru valla õigusaktid Audru osavalla territooriumil, Pärnu linna õigusaktid Pärnu territooriumil jne). St, et õigusaktid on seotud valla/linna kui territooriumiga, mitte valla/linnavalitsuse kui asutusega. 

» Üleminekuperiood. Ühinemisele järgneb üleminekuperiood, mil kujundatakse välja uus valitsemis- ja haldamiskorraldus. Muudatused viiakse sisse sammhaaval, ümberkorraldusteks on aega 2021. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteni.


06.04.2017

Tänavu tähistatakse Pärnu Päeva ehk Pärnu 766. sünnipäeva 8. aprillil.

Juba traditsiooniliselt on linnaelanikele ja ka külalistele mõeldud päev täis erinevaid sündmusi ning pakub aktiivseid tegevusi kogu perele.

Pärnu Päeval on kõigil võimalus tutvuda kodulinna ajalooga, võtta osa jalgrattakruiisist ja fotoorienteerumisest ning päeva lõpetuseks nautida Pärnu Linnaorkestri kontserti “MEIE.”
Kell 12.00–15.00 teeb Martensi väljakult otseülekande Tre Raadio. Hea ja paremaga on kohal ka Hea Toidu Festival - Grillfest ja Pärnumaa Toiduvõrgustik OTT (Otse Tootjalt Tarbijale).

Pärnu linna põhikoolides toimuvad lahtiste uste tunnid, kus tulevastel õpilastel, nende peredel ja kooli sõpradel on võimalik tutvuda koolimajadega, põigata sisse klassiruumidesse ja kohtuda tulevaste õpetajatega.

Aastate jooksul on üheks populaarsemaks tegevuseks Pärnu Päeval saanud fotoorienteerumine jalgratastel. Orienteerumine ei ole kiiruse peale, iga seltskond võib enda jaoks valida sobivaima aja ja tempo. Oodatud on nii suured kui ka väikeseid huvilised! Orienteerumiskaarte jagatakse Linnakodaniku Majast alates kell 11.00 ja Pärnu Keskraamatukogust kell 10.00–15.00.

Lisaks toimub Pärnu Päeval ka vinüülipidu kohvikus Versus ja raamatu „Pärnu öömajad ehk perekond Padi puhkamas“ esitlus restoranis Embecke.

Pärnu Päeval jätkatakse ilusa traditsiooniga. Raekojas annab linnapea Romek Kosenkranius annab üle 2017. aasta Pärnu linna teenetemärgid kümnele inimesele, kes on andnud oma tööga suure panuse linna elu edendamiseks. Üritus on kutsetega.

Ilusa punkti päevale paneb Pärnu Linnaorkestri ja erinevate solistide kontsert „MEIE,“ kus esitlusele tulevad P. Uusbergi, E. Tambergi, J. Räätsa ja E. Tubina teosed. Kontsert algab kell 19.00 Pärnu Konsterdimajas.

Esmakordselt toimus Pärnu päev 2011. aasta 24. aprillil mil tähistati linna 760. sünnipäeva. Kahel esimesel aastal korraldati Pärnu päev ülestõusmispühal, sest just sellel pühal, aastal 1265, andis Saksa ordu Liivimaa haru meister Conrad von Mandern välja linnale tema privileegid.

Vaata lähemalt: PÄRNU PÄEVA SÜNDMUSED 

ParnuPaevBanner2017

pindalakokku
Omavalitsuse territoorium

Uue omavalitsuse territoorium moodustub Audru, Paikuse ja Tõstamaa valla ning Pärnu linna territooriumide summana ja piir kulgeb mööda ühinenud omavalitsuste välispiiri. 

Omavalitsuse, mille nimi on PÄRNU LINN, pindala on 858,07 km2
» Pärnu linna kui asula suurus ei muutu, selle pindala on endiselt 33,15 km2

Omavalitsuse koosseisu kuuluvad asulad

1 linn: Pärnu linn
2 alevikku: Audru ja Tõstamaa
2 alevit: Paikuse ja Lavassaare
49 küla, sh Manija saar

Külad:
» Audru osavallas: Ahaste, Aruvälja, Eassalu, Jõõpre, Kabriste, Kihlepa, Kõima, Kärbu, Lemmetsa, Liiva, Lindi, Liu, Malda, Marksa, Oara, Papsaare, Põhara, Põldeotsa, Ridalepa, Saari, Saulepa, Soeva, Soomra, Tuuraste ja Valgeranna küla
» Paikuse osavallas: Põlendmaa, Seljametsa, Silla, Tammuru ja Vaskrääma küla
» Tõstamaa osavallas: Alu, Ermistu, Kastna, Kavaru, Kiraste, Kõpu, Lao, Lõuka, Manija, Männikuste, Peerni, Pootsi, Päraküla, Rammuka, Ranniku, Seliste, Tõhela, Tõlli ja Värati küla

Omavalitsuses elanikke 51 877 

01.10.2018
» Pärnu linnas: 40 772
» Audru osavallas 5 892 (sh Audru alevikus 1 465 ja Lavassare alevis 455)
» Paikuse osavallas 3 955 (sh Paikuse alevis 3 054)
» Tõstamaa osavallas 1 258 (sh Tõstamaa alevikus 467)

01.01.2018 - 51 649
» Pärnu linnas: 40 664
» Audru osavallas 5 796 (sh Audru alevikus 1 443 ja Lavassare alevis 450)
» Paikuse osavallas 3 914 (sh Paikuse alevis 3 007)
» Tõstamaa osavallas 1 287 (sh Tõstamaa alevikus 474)

Elanike arv ühinemisel 31.10.2017 -  51 655
» Audru vallas 5 861
» Paikuse vallas 3 938
» Pärnu linnas 40 558
» Tõstamaa vallas 1 298 

Vaata lisaks: 
» Pärnu linna elanike arv
» Seoses ühinemisega muutusid postiaadressid.