12.05.2017

Pärnu rannaala visioonivõistlus on avatud riigihanke ideekonkurss, mis korraldatakse parima arhitektuurse ja funktsionaalse lahenduse saamiseks Pärnu rannaala ja selle lähiümbruse linnaruumile.

Võistluse korraldamise eesmärk on laiendada Pärnu keskranna ala Pärnu jõeni, pikendada rannapiirkonna kasutushooaega ja suurendada rannapiirkonna kasutusvõimalusi. Võistlusala hõlmab üldkasutuses (avalikku) Pärnu keskranna ala alates Pärnu jõe vasakkaldast kuni Kanali tänava pikenduseni, osaliselt Rannaparki ja Rannaniidu looduskaitseala.

Ideekonkursist võivad osa võtta kõik huvilised ning ühe osavõtja poolt esitatavate kavandite arvu ei piirata. Osalemiseks tuleb end registreerida riigihangete registris hankemenetluse juurde.

Küsimusi ja lisateavet visioonivõistluse dokumentide kohta saab esitada läbi riigihangete registri hiljemalt 18.08.2017.

Pärnu rannaala visioonivõistluse kavandeid saab esitada kuni 1. septembrini 2017.
Kavandid saata posti teel või kulleriga Pärnu Linnavalitsusele aadressil Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu või tuua Pärnu linnavalitsuse infolauda.

Võistluse preemiafond on kokku 20 000 eurot, millest esimene preemia on 8000 eurot, teine preemia 6000 eurot ja kolmas 4000 eurot. Lisaks antakse välja kaks 1000 eurost ergutuspreemiat.

Vaata: Pärnu rannaala visioonivõistluse eeskiri ja ülesanne 

Konkursi korraldab Pärnu Linnavalitsus koostöös Eesti Arhitektide Liiduga.

Lisainformatsioon:
Henri Eessalu
linnaarhitekt
444 8348
henri.eessalu[at]lv.parnu.ee

Janno Poopuu
linnakunstnik
444 8346
janno.poopuu[at]lv.parnu.ee

RANNAVISIOON